Landelijke staking op 6 maart

Geplaatst door Floor Kaspers op 29 februari 2012

De gezamenlijke onderwijsvakbonden roepen leden werkzaam in het primair-, voortgezet-, speciaal- en middelbaar beroepsonderwijs op om 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op het passend onderwijs.

De gevolgen daarvan raken alle onderwijssectoren. Voor het speciaal onderwijs zijn de gevolgen het verstrekkendst: daar worden de groepen groter en gaan tegen de 6.000 banen verloren. Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs betekent het dat zij méér leerlingen met extra zorg moeten opvangen, zonder extra ondersteuning. Dat zal leiden tot een flinke verhoging van de werkdruk. Veel van de leerlingen die nu in het voorgezet speciaal onderwijs, leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs zitten, stromen door naar de beroepsonderwijs en volwasseneducatie, waar voor de opvang nauwelijks budget beschikbaar is.

Amsterdam ArenA wordt de plek waar dinsdag 6 maart vanaf 11.30 uur de manifestatie tegen de bezuinigingen op passend onderwijs plaatsvindt. Het stadion is open vanaf 11.30 uur, het inhoudelijk programma start om 13.00 uur.

Ouders hoeven niet massaal vrij te nemen als leerkrachten op de scholen van hun kinderen gaan staken, volgens VOS/ABB (Vereniging van Openbare en algemeen toegankelijke Scholen) zijn de scholen verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen tijdens stakingen.

Voor meer informatie over de staking, en om te zien welke scholen hieraan meedoen, volgt u deze link: http://www.aob.nl/default.aspx?id=12&article=48527

Meer artikelen over Blog