Mag een leerling buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie?

Nee, dat mag niet.

Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan zogenoemd ‘extra verlof’ worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school;
  • er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;
  • het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien schooldagen;
  • het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen en voor de school.

Helaas komt het voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school terug kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen.