Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Geplaatst door Lidewij Koren op 29 augustus 2023
Jij als mbo-leerling gaat stage lopen, wat we ook wel ‘beroepspraktijkvorming’ noemen. Dit is een verplicht onderdeel van je opleiding. Een goede stageplek is cruciaal, aangezien minimaal 20% (bij BOL) tot wel 60% (bij BBL) van je opleiding uit stage bestaat. Het is belangrijk om te weten dat je opleiding een stageplek kan afwijzen als deze niet aan de wettelijke eisen voldoet volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Verplicht onderdeel, eisen stage

Beroepspraktijkvorming of stage is een verplicht onderdeel van je opleiding. Daarom zijn er ook eisen voor de stageplek. De eisen houden in dat:

  • De stageplek een veilig en erkend leerbedrijf is.
  • Het bedrijf genoeg relevante leermogelijkheden biedt.
  • De stageplek bereid is om een stageovereenkomst aan te gaan.
  • Er voldoende en regelmatige begeleiding beschikbaar is.

Een goede stageplek is cruciaal, aangezien minimaal 20% (bij BOL) tot wel 60% (bij BBL) van je opleiding uit stage bestaat. Deze regels voor de verschillende opleidingen zijn afgeleid uit de WEB en de toelichting daarop. In het Servicedocument Praktijkovereenkomst 2021-2022 staan de eisen voor de stageplek nog beter beschreven. Zoals verzekeringen en aansprakelijkheid, de AVG en geheimhouding.

Erkend leerbedrijf worden

Heb je een geschikte stageplek gevonden, die nog geen erkend leerbedrijf is? Dan kun je vragen of ze contact willen opnemen met een van de 17 kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven.Erkende leerbedrijven krijgen een certificaat en kunnen hun stageplekken adverteren op www.stagemarkt.nl. Het certificaat dat ze krijgen, is 4 jaar geldig.

Stel, je hebt een geschikte stageplek gevonden die nog geen erkend leerbedrijf is. Dan kun je vragen of ze contact willen opnemen met een van de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Deze kenniscentra zijn per bedrijfstak georganiseerd. Erkende leerbedrijven krijgen een certificaat en kunnen hun stageplekken adverteren op www.stagemarkt.nl. Het certificaat dat ze krijgen, is 4 jaar geldig.

Stageplek afgekeurd

Het kan voorkomen dat een stageplek wordt afgekeurd terwijl je opleiding deze in eerste instantie heeft goedgekeurd. Je opleiding mag dit doen als blijkt dat de stageplek niet kan voldoen aan de geldende eisen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de opleiding vindt dat je onvoldoende leermogelijkheden hebt of dat de begeleiding tekortschiet. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de opleiding om een nieuwe stageplek voor jou te vinden (art. 7.2.9 lid 1WEB.