Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Geplaatst door Lidewij Koren op 13 december 2023
Als mbo-student ga je altijd stage lopen, ook wel ‘beroepspraktijkvorming’ genoemd. Het is een verplicht onderdeel van jouw opleiding. Een goede stageplek is erg belangrijk, omdat minimaal 20% (bij BOL) tot wel 60% (bij BBL) van je opleiding uit stage bestaat. Het is belangrijk om te weten dat je opleiding een stageplek kan afwijzen als deze niet aan de wettelijke eisen voldoet volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Verplicht onderdeel, eisen stage

Beroepspraktijkvorming of stage is verplicht tijdens je opleiding. Daarom zijn er eisen aan verbonden. De eisen zijn:

  • De stageplek moet een veilig en erkend leerbedrijf zijn.
  • Het bedrijf moet voldoende relevante leermogelijkheden bieden.
  • De stageplek moet bereid zijn om een stageovereenkomst aan te gaan.
  • Er moet voldoende en regelmatige begeleiding beschikbaar zijn.

Een goede stageplek is cruciaal, omdat minimaal 20% (bij BOL) tot wel 60% (bij BBL) van je opleiding uit stage bestaat. Deze regels voor de verschillende opleidingen zijn afgeleid uit de WEB en de toelichting daarop. In het Servicedocument Praktijkovereenkomst 2023 staan de eisen voor de stageplek nog beter beschreven, zoals verzekeringen en aansprakelijkheid, de AVG en geheimhouding.

Erkend leerbedrijf worden

Erkende leerbedrijven krijgen een certificaat en kunnen hun stageplekken adverteren op www.stagemarkt.nl. Het certificaat dat ze krijgen, is 4 jaar geldig.

Stel dat je een geschikte stageplek hebt gevonden die nog geen erkend leerbedrijf is, dan kun je vragen of ze contact willen opnemen met een van de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Deze kenniscentra zijn per bedrijfstak georganiseerd. Erkende leerbedrijven krijgen een certificaat en kunnen hun stageplekken adverteren op www.stagemarkt.nl. Het certificaat dat ze krijgen, is 4 jaar geldig.

Stageplek afkeuren

Het kan gebeuren dat een stageplek wordt afgekeurd, ook al heeft je opleiding deze in eerste instantie goedgekeurd. Je opleiding mag dit doen als blijkt dat de stageplek niet kan voldoen aan de geldende eisen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de opleiding vindt dat je onvoldoende leermogelijkheden hebt of dat de begeleiding tekortschiet. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de opleiding om een nieuwe stageplek voor jou te vinden (art. 7.2.9 lid 1WEB).