Mag school een door mij gevonden stageplek afkeuren?

Geplaatst door Lidewij Koren op 13 augustus 2014
Als leerling op het mbo loop je stage. Stages, ook wel beroepspraktijkvorming genoemd, zijn een verplicht onderdeel van je opleiding. Een goede stageplek is belangrijk. Een mbo-opleiding bestaat voor minimaal 20 (bol) tot 60 procent (bbl) uit stage. Je opleiding mag een stageplek afkeuren, als deze niet voldoet aan de eisen uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

De eisen zijn:

– dat de stageplek een veilig en erkend leerbedrijf is
– dat het bedrijf voldoende relevante leermogelijkheden biedt
– dat de stageplek bereid is een stageovereenkomst aan te gaan
– dat de stageplek in staat is je voldoende en regelmatig te begeleiden

Bovenstaande eisen zijn afgeleid uit de WEB en de toelichting daarop (Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 778, nr. 3). In het servicedocument beroepspraktijkvorming van 20 maart 2014 vraagt de Onderwijsinspectie extra aandacht voor de eisen.

Erkend leerbedrijf worden

Heb je een geschikte stageplek gevonden, die nog geen erkend leerbedrijf is? Vraag dan de stageplek of zij contact opnemen met een van de kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Er zijn 17 kenniscentra die per bedrijfstak georganiseerd zijn. Erkende leerbedrijven ontvangen een certificaat en kunnen adverteren op www.stagemarkt.nl. Het verkregen certificaat is 4 jaar geldig.

Stageplek tijdens je stage afgekeurd?

Een stageplek mag gedurende de stageperiode worden afgekeurd, terwijl de opleiding de stageplek in eerste instantie goedkeurde. Je opleiding mag dit doen als blijkt dat de stageplek niet aan de geldende eisen kan voldoen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de opleiding vindt dat je onvoldoende leert, of dat de begeleiding tekortschiet. In dit geval is de opleiding verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe stageplek. Deze verantwoordelijkheid is omschreven in artikel 7.2.9. van de WEB.