Welke vakken krijg je op het praktijkonderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 december 2021
In het praktijkonderwijs krijg je theorievakken en praktische vakken. Ook loop je veel stage in het praktijkonderwijs om je voor te bereiden op een beroep of een vervolgopleiding. Wat je leert in het praktijkonderwijs is voor iedere leerling anders, omdat er gewerkt wordt met individuele programma’s. In de schoolgidsen van de praktijkscholen lees je welke scholen welke vakken aanbieden.

Theorievakken of AVO vakken

In plaats van veel verschillende theorievakken, zoals op het vmbo, krijgen leerlingen in het praktijkonderwijs maar een paar theorievakken. Op iedere praktijkschool is dat in ieder geval Nederlands en rekenen. Welke theorievakken nog meer nog meer gegeven worden, hangt af van de school. Voorbeelden van andere theorievakken zijn ICT, Engels en omgangskunde. De theorievakken worden ook wel de AVO vakken genoemd. Dit is een afkorting is van Algemeen Vormend Onderwijs.

Praktische vakken

De helft of zelfs meer van de tijd op school wordt besteed aan praktijkvakken. Voorbeelden van praktijkvakken zijn koken, techniek, persoonlijke verzorging, zorg en welzijn, etc. In de eerste jaren op de praktijkschool maakt een leerling kennis met veel verschillende praktijkvakken. In de bovenbouw kiest de leerling een richting, waar bepaalde praktijkvakken bij horen. Bij de praktijkvakken leert de leerling zowel algemene beroepsvaardigheden (zoals plannen en organiseren) als kennis en vaardigheden die bij een specifiek beroep horen.

Stage lopen

Op alle praktijkscholen lopen leerlingen stage. Stages zijn een belangrijke manier voor leerlingen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Op de meeste praktijkscholen beginnen leerlingen al in het eerste en tweede jaar van de opleiding met stages, bijvoorbeeld in de kantine op school, of als werkbezoek bij een bedrijf. In de bovenbouw, jaar 4 en 5, worden de stages steeds belangrijker. Afhankelijk van de richting die de leerling kiest, loopt hij of zij stage bij een bedrijf dat daarbij past. Vaak loopt de leerling iedere week wel 3 dagen stage. Daarbij wordt de leerling begeleid door iemand van de praktijkschool, en door iemand van het stagebedrijf.

Diploma praktijkonderwijs

Aan het eind van de opleiding ontvangt de leerling een diploma. Dit is een landelijk erkend diploma praktijkonderwijs, en laat zien wat de leerling tijdens de opleiding geleerd heeft. Als de leerling in het 5e jaar op de praktijkschool heeft gewerkt aan een mbo-entree diploma, krijgt hij ook dat diploma. Hiermee kan de leerling doorgaan naar een mbo niveau 2 opleiding. Ook kunnen leerlingen tijdens de opleiding op de praktijkschool certificaten halen die landelijk erkend zijn in de branche waarin de leerling wil gaan werken. In dit artikel ‘Welk diploma haal je in het praktijkonderwijs?’ lees je meer over de diploma’s in het praktijkonderwijs.

Welke school biedt wat?

Iedere praktijkschool in Amsterdam biedt een opleiding aan met een aantal theorievakken, veel praktijkvakken en veel stages. Toch zijn er ook verschillen. Zo zijn er verschillen in de vakken die de scholen aanbieden. Ook zijn er verschillen in de opleidingen die de scholen samen met het ROC voor je entree-opleiding aanbieden. Je vindt veel informatie over de vakken en richtingen in de schoolgidsen van de praktijkscholen, of door bij de school langs te gaan. Ook lees je in het artikel ‘Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?’ meer over de verschillende praktijkscholen.