Ziek tijdens mijn stageperiode in mbo, wat moet ik doen?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 1 juni 2023
Een vraag uit de praktijk van OCO – Je volgt een mbo-opleiding en loopt stage. Je bent al gewend aan de organisatie. Je draait goed mee op de werkvloer en je krijgt voldoende begeleiding. De stage verloopt prima, totdat je ziek wordt. Je mist een aantal werkdagen en het stageadres verlangt dat je zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Het is niet duidelijk of de gemiste dagen ingehaald moeten worden en wat precies jouw rechten zijn. Je wilt weten wat je in deze situatie nu moet doen.

Praktijkovereenkomst: wat staat daarin over ziek zijn tijdens stage?

Tijdens je stage van je mbo-opleiding heb je rechten en plichten. De meeste rechten en plichten staan beschreven in de praktijkovereenkomst (POK), een contract tussen jou, de school en het leerbedrijf (art. 7.2.9 lid 1 WEB). Ben je ziek tijdens je stage? Dan staat in de praktijkovereenkomst wat je moet doen.

Daarnaast zijn er nog andere documenten vanuit de school, waarin staat wat er tijdens je stage van jou wordt verwacht en waar je recht op hebt. De stagehandleiding en de onderwijs- en examenregeling (OER) bieden veel informatie over de invulling van de stage. Als er geen stagehandleiding is, dan is de praktijkovereenkomst leidend.

Advies OCO

Hieronder staat een stappenplan voor wat je moet doen als je ziek bent tijdens je stage.

  • Stap 1: kijk in de praktijkovereenkomst wat je moet doen als er sprake is van ziekte. Zorg in ieder geval dat je het stagebedrijf en de school op tijd laat weten dat je niet aanwezig bent omdat je ziek bent. Vaak staan in de stageovereenkomst afspraken over ziekte. Moeten ziektedagen bijvoorbeeld worden ingehaald? En hoe lang mag je ziek zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor het behalen van je stage
  • Stap 2: kijk in de stagehandleiding. Hierin staat vaak beschreven hoeveel uren een stagiair dient te besteden aan de stage en of er een eventuele uitloopperiode is.
  • Stap 3: Lees in de praktijkovereenkomst wat er is afgesproken over het opnemen van vrije dagen of het compenseren van langdurige afwezigheid door ziekte. Als er niets afgesproken is in de overeenkomst, dan moet je er samen met je stagebedrijf en de school proberen uit te komen. Je kan een voorstel doen door een aantal avonden thuis de uren in te halen of iets langer door te gaan dan de afgesproken einddatum voor de stage. Let er wel op dat de school hiermee akkoord gaat.
Meer artikelen over Veiligheid beroepsonderwijs