Mbo’ers 100% aanwezig op school

Geplaatst door OCO op 10 september 2007

Leerlingen van het mbo die niet op school verschijnen worden dezelfde dag opgespoord. Dit is de kern van de actie die de gemeente Amsterdam (centrale stad en stadsdelen), ROC ASA, ROC van Amsterdam en Bureau Jeugdzorg Amsterdam met ingang van dit schooljaar zijn gestart.

Thuis gebeld of thuis bezocht
Leerlingen die niet op school verschijnen worden dezelfde dag door hun mentor gebeld en thuis bezocht als er telefonisch geen contact kan worden gelegd. Als de leerling weer op school komt, wordt zo snel mogelijk een gesprek met de mentor belegd. Is de leerling na drie dagen nog steeds afwezig, dan wordt ook de leerplichtambtenaar ingeschakeld en vindt contact plaats tussen de mentor en de leerplichtambtenaar.

Start actie op twee scholen
Onderwijswethouder Hennah Buyne en portefeuillehouder jeugd en onderwijs van Oost/Watergraafsmeer Martin Verbeet geven vandaag de aftrap voor de ‘100%-actie’. De actie gaat op twee scholen van start, het ROC ASA op de Vrolikstraat in Oost/Watergraafsmeer en het ROC van Amsterdam op de Fraijlemaborg in Zuidoost. Wethouder Hennah Buyne: “De strikte aanpak is belangrijk. Spijbelen leidt tot leerachterstand en kan ook leiden tot voortijdig schoolverlaten. Een succesvolle schoolloopbaan is cruciaal voor de kansen van kinderen. Een succesvolle aanpak van verzuim begint bij de leraar, de mentor en de ouders. Door direct contact op te nemen en waar nodig thuis langs te gaan worden ook de ouders betrokken bij verzuim van hun kind.”

Organisatie
Medewerkers van leerplicht/RMC en van Bureau Jeugdzorg krijgen een plek in de school zodat ze nauwer kunnen samenwerken met docenten en mentoren. Ook krijgen mentoren binnen hun lesrooster ruimte om afwezige leerlingen te bellen.

Meer artikelen over Blog