Meepraten over de nieuwe verordening Jeugdhulp?

Geplaatst door Floor Kaspers op 7 juli 2017
Op 13 juli organiseert de gemeente Amsterdam een inspraakbijeenkomst voor ouders en jongeren over de nieuwe verordening Jeugdhulp. In deze verordening wordt geregeld hoe de jeugdhulp in de stad wordt georganiseerd.

Verordening Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp voor gezinnen. Daarbij gaat het onder andere om hulp voor kinderen met psychische problemen, ondersteuning voor gezinnen bij het opvoeden en voorzieningen voor kinderen met een beperking. De gemeente Amsterdam wil nu, 3 jaar na de invoering van de nieuwe wet, een aantal dingen veranderen in de manier waarop de jeugdhulp in de stad wordt geregeld. Hoe de gemeente de jeugdhulp organiseert, legt ze vast in een verordening. De nieuwe concept verordening jeugdhulp kun je hier lezen.

Veranderingen

Een aantal van die veranderingen die de gemeente wil doorvoeren zijn:

  • Er komt een ‘poortwachter’ voor de dyslexiezorg die kijkt of basisscholen de juiste acties hebben ondernomen om de lees- en/of spellingsachterstand van hun leerling weg te werken.
  • Kinderen die specialistische jeugdhulp nodig hebben, krijgen een perspectiefplan. Hierin staat de hulp en ondersteuning voor een gezin.
  • Het wordt eenvoudiger om specialistische jeugdhulp in te zetten in het speciaal onderwijs.
  • Er wordt meer gewerkt aan de afstemming tussen de jeugdhulp en andere voorzieningen.

In dit overzicht zie je een samenvatting van de werkwijze op basis van de nieuwe verordening.

Jeugdhulp en onderwijs

Vooral voor leerlingen die niet alleen thuis maar ook op school extra ondersteuning nodig hebben, is samenhang en samenwerking op het terrein van jeugdhulp en passend onderwijs belangrijk. De manier waarop jeugdhulp is georganiseerd heeft namelijk ook invloed op het onderwijs in Amsterdam. De mogelijkheden voor onderzoek en behandeling voor dyslexie zijn bijvoorbeeld onderdeel van de verordening jeugdhulp. Ook de regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) en de manier waarop er samengewerkt wordt tussen school en hulpverleners staan in de verordening.

Inspraak

Als ouder of jongere kun je meepraten over de nieuwe verordening. De gemeente organiseert hiervoor een bijeenkomst op 13 juli van 19.30 tot 21.30. Hier lees je de uitnodiging.
Je kunt ook per brief of email reageren op de verordening. Dit kan tot 22 augustus 2017. Meer informatie vind je op de website van de gemeente hierover.

Update

De nieuwe verordening Jeugdhulp is inmiddels goedgekeurd door de gemeenteraad en van kracht geworden op 1 januari 2018. De definitieve verordening vind je hier.

Meer artikelen over Blog