Met ouderbijdrage opgebouwd vermogen door fraude verdwenen

Geplaatst door OCO op 26 augustus 2014
Dagblad De Telegraaf maakt melding van fraude met de ouderbijdrage op de Panta Rhei in Amstelveen. Volgens het dagblad heeft de school al in december 2013 aangifte gedaan tegen een oud-directeur. De oud-directeur zou geld van de ouderbijdrage dat op een aparte rekening stond hebben weggesluisd om prive-schulden mee te betalen, aldus een ‘bekentenis’ van de oud-directeur aan De Telegraaf.

Twaalf jaar lang fraude ouderbijdrage

De oud-directeur zou na zijn pensioen penningmeester zijn geweest van een steunstichting waar de ouderbijdrage op binnenkwam en gedurende twaalf jaar regelmatig overboekingen naar zichzelf hebben gedaan. Volgens De Telegraaf deed de oud-directeur voorkomen of het ging om onderhoudswerkzaamheden aan het schoolgebouw terwijl het geld in zijn eigen zak verdween.

Steunstichting werd al lang niet meer gebruikt om ouderbijdrage te innen

Al jarenlang wordt de ouderbijdrage op de Panta Rhei niet meer geïncasseerd door de steunstichting. De steunstichting beheerde het vermogen dat in het verre verleden was ontstaan via de inning van de ouderbijdrage. De school kon aanvragen doen bij het fonds voor extra’s die niet betaald konden worden met het geld dat de school ontvangt van de overheid.

Geen controle jaarrekening steunstichting ouderbijdrage

De fraude werd pas ontdekt toen de steunstichting die de ouderbijdrage beheerde werd opgeheven en de bankrekening praktisch leeg bleek te zijn. De oud-directeur verklaarde tegenover De Telegraaf:

“Het lukte me om het geld weg te zetten omdat het schoolbestuur de jaarrekening nooit controleerde. Nu heb ik erg veel spijt.”

Schoolbestuur zegt geen bevoegdheid te hebben gehad voor controle

Het schoolbestuur van de Panta Rhei laat echter aan OCO weten helemaal geen rol te hebben gehad in de controle van de jaarrekening:

“De Steunstichting staat zowel bestuurlijk als financieel volledig los van de stichting die de school bestuurt. We hadden dus niet de bevoegdheid om de financiën van de steunstichting te controleren. Het huidige schoolbestuur van de Panta Rhei heeft ook nooit inzage gekregen in de financiën van de Steunstichting, ondanks dat het schoolbestuur daar sinds 2006 diverse keren om heeft gevraagd. Het enige wat beide stichtingen samenbindt of liever gezegd samenbond, was het doel van de stichting (namelijk het steunen van Panta Rhei).”

Fraude kwam aan het licht bij ontbinding van de steunstichting

Over de ontdekking van de fraude zegt het huidige schoolbestuur:

“De statuten van de steunstichting bepaalden dat bij opheffing een batig saldo aan de school zou toekomen. Omdat we wisten waarover de Steunstichting beschikte voor 2006, konden we in 2012 bij de opheffing, na aftrek van het batig saldo, de conclusie trekken dat er een groot bedrag was dat niet aan school was besteed.”

Beslag op pensioen

Ondanks de ‘bekentenis’ in de krant is er nog een meningsverschil over de hoogte van het in de loop van de jaren weggesluisde bedrag: de oud-directeur beweert dat het om een ton zou gaan, de school denkt dat er 180.000 euro is verdwenen. De Telegraaf meldt verder dat de school beslag heeft gelegd op het pensioen van de oud-directeur en het geld via een kort geding terug probeert te krijgen.

Meer artikelen over Blog