Wat doet een schooldirecteur op de basisschool?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 24 februari 2020
Een schooldirecteur heeft de leiding over een school. Iedere school heeft verplicht minimaal één directeur. Maar een schooldirecteur kan ook taken hebben op meerdere scholen. De precieze taken van een directeur zijn vastgelegd in een statuut, het managementstatuut.

Schooldirecteur, verplicht op iedere school

Een schooldirecteur geeft leiding aan een school. Een schooldirecteur houdt zich vaak bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken. Aan iedere school zijn één of twee directeuren verbonden (art. 29 lid 1 WPO). Dit is verplicht.

Takenpakket

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt op de scholen (art. 29 lid 1 WPO). Daarom stuurt het schoolbestuur de schooldirecteuren van alle scholen aan. Het schoolbestuur draagt meestal managementtaken over aan een schooldirecteur (art. 30a jo. art. 29 lid 5 WPO). Deze taken worden vastgelegd in een managementstatuut (art. 31 lid 1 WPO). De directeur heeft binnen het schoolbestuur verschillende rollen. Bijvoorbeeld:

  • aanspreekpunt voor ouders
  • leidinggevende voor het schoolteam
  • beslisser over verlof van school
  • vertegenwoordiger van de school in overleggen met directeuren van de andere scholen
  • uitvoerder van taken in opdracht van het schoolbestuur
Meestal laat het schoolbestuur het gesprek met de medezeggenschapsraad door de schooldirecteur voeren. Dit moet dan wel vastgelegd zijn in het managementstatuut.

Grote verschillen in de praktijk

Vrijwel alle scholen in Nederland hebben één schooldirecteur. Sommige scholen hebben twee directeuren. Soms heeft een directeur juist twee of drie scholen. Dit is toegestaan. In het laatste geval hebben de scholen meestal wel een adjunct-directeur die veel taken onderneemt van de directeur (art. 29 lid 3 jo. 30a lid 2 WPO). Op iedere school is dit anders, omdat de scholen ook erg verschillen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal leerkrachten die aangestuurd moeten worden, maar ook een vacature die tijdelijk niet ingevuld kan worden.

Gelijke verdeling mannen en vrouwen

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in het onderwijs, maar mannen zijn meestal directeur van de school. In de wet staat dat het schoolbestuur beleid moet maken voor een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen als blijkt dat te weinig vrouwen een leidinggevende functie hebben in de school (art. 30 lid 1 WPO).

Beroepsstandaard

Een goede schooldirecteur word je niet zomaar. Daarvoor volg je en opleiding. Je mag zelf weten waar je deze opleiding volgt. Stichting Schoolleidersregister PO beoordeelt of opleidingen aan de beroepsstandaard voldoen (art. 32a WPO). Daarmee wordt gekeken of nieuwe schooldirecteuren wel voldoende leren voordat zij aan de slag gaan. Vaak mag je als beginnend schooldirecteur die de opleiding nog volgt al wel aan de slag op op een school.

Het is ook mogelijk om directeur van een school te worden zonder onderwijsbevoegdheid. Dit is interessant voor ervaren managers die bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven willen overstappen naar het onderwijs. Als schoolleider geef je dan leiding aan de school, maar mag je geen lesgeven (art. 3 lid 1 onder b WPO).

Inschrijven in register

Als schooldirecteur of adjunct in het primair onderwijs schrijf je je in bij het schoolleidersregister. Met de registratie toon je aan dat je beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schooldirecteuren in het primair onderwijs.