Ministerraad: gratis schoolboeken in twee stappen

Geplaatst door OCO op 18 januari 2008

De invoering van de schoolboeken vindt plaats in twee stappen. De ministerraad heeft hiermee op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd.

Voor schooljaar 2008-2009 ontvangen de ouders voor iedere leerling een tegemoetkoming van 308 euro. Deze wordt in december overgemaakt op basis van reeds aanwezige gegevens bij de Informatie Beheer Groep (IBG) en de Sociale verzekeringsbank (Svb). Voor 95 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs kan de betaling automatisch plaatsvinden, in de gevallen waarbij gegevens ontbreken (circa vijf procent) wordt een brief verstuurd met informatie hoe de tegemoetkoming kan worden ontvangen.

Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld naar de scholen. Dan doen de scholen de inkoop en is het lesmateriaal gratis voor ouders en leerlingen.

Met deze invoering wordt voorkomen dat ouders en scholen geconfronteerd worden met allerlei invoeringsproblemen of bureaucratische rompslomp. Scholen zelf geven aan meer tijd nodig te hebben. Een belangrijke reden hiervoor is de doorlooptijd van de verplichte Europese aanbesteding

Meer artikelen over Blog