Moeilijk lerende kinderen

Geplaatst door OCO op 3 december 2006

Het onderwijs aan moeilijk lerende kinderen vindt meestal niet plaats op een gewone school, maar in het speciaal onderwijs. Ze zitten samen met andere kinderen die speciale zorg nodig hebben, zoals de kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden.

Moeilijk lerende kinderen redden het ook met extra hulp niet op een gewone school. Het is voor hen beter om naar het speciaal onderwijs te gaan. Een aanvraag voor een plaats in het speciaal onderwijs wordt door de ouders gedaan via het Regionaal expertisecentrum (REC), waarin de speciale scholen samenwerken. De Commissie voor indicatiestelling, verbonden aan het REC, beslist of een kind voor een plaats in het speciaal onderwijs in aanmerking komt.

Meer artikelen over Blog