Naschoolse opvang heeft groeistuipen

Geplaatst door OCO op 5 september 2007

Op 5 september overhandigde Bruno Bruins het eindrapport van de Taskforce Bestrijden wachtlijsten Buitenschoolse Opvang aan Staatssecretaris Dijksma. De staatssecretaris stelde de Taskforce in om met werkbare oplossingen te komen voor het oplossen van de wachtlijsten in de kinderopvang.

Cijfers
Uit het onderzoek van de Taskforce blijkt dat de kinderopvangcapaciteit sterk gegroeid is. In 2007 maken 35.000 kinderen meer gebruik van Buitenschoolse Opvang dan in 2006. Dat betekent een stijging in capaciteit van 20%. Niettemin zijn er ongeveer 10.000 plaatsen te weinig door de grote vraag naar kinderopvang. Ondanks de wachtlijsten blijken nog weinig ouders te kiezen voor de wél beschikbare opvangcapaciteit op de weekdagen woensdag en vrijdag.

Oorzaken stijgende vraag naar BSO
De stijgende vraag naar opvang komt volgens Bruins door de sterke economische groei en de toenemende werkgelegenheid. Ook de verplichte werkgeversbijdrage draagt bij aan meer vraag naar kinderopvang. Een andere oorzaak is het feit dat scholen vanaf 1 augustus 2007 verplicht zijn om aansluitende kinderopvang te organiseren.

Aanbevelingen
De commissie doet onder meer de volgende aanbevelingen:

  • Versterken rol gemeenten om ‘spin in het web’ functie te vervullen;
  • Betere randvoorwaarden voor huurtermijnen BSO accommodaties;
  • Betere benutting onderbezetting BSO op woensdag en vrijdag;
  • Aanpassing belemmerende regels groepsruimte en vooropleiding personeel BSO (beide voor oudere kinderen).

Staatssecretaris Dijksma komt op Prinsjesdag met oplossingen voor de korte en de lange termijn.

Groeistuipen! – Eindrapport Taskforce Wachtlijsten BSO – september 2007

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog