Nationale dag tegen pesten

Geplaatst door OCO op 19 april 2012

Vandaag, 19 april, is het de nationale dag tegen pesten. Pesten is voor het gepeste kind en zijn of haar omgeving erg ingrijpend. Het hele gezin kan er onder lijden.

Wat kunt u doen?
Pestgedrag signaleren is niet altijd even gemakkelijk. Veel gepeste kinderen schamen zich en geven niet duidelijk aan dat zij gepest worden en wie de pesters zijn. Angst voor de pesters speelt hierbij een grote rol. Veel voorkomende signalen bij gepeste leerlingen zijn: lichamelijke klachten, teruglopende schoolresultaten, slecht slapen en tegenstand voor het schoolgaan. Signaleert u één of meer van deze klachten, onderneem dan actie. Wordt uw kind gepest, voelt u zich dan vooral niet schuldig dat u dit niet eerder hebt gemerkt. Gepeste kinderen kunnen dit soms jarenlang verbergen.

Praten!
Praten met uw kind is zeer belangrijk. Komt u erachter dat uw kind op school gepest wordt, steun hem of haar dan. Toon begrip en help uw kind door de moeilijke situatie heen. Maak een afspraak met school voor een gesprek. Praat u liever niet met de groepsleerkracht, vraag dan om een afspraak met de vertrouwenspersoon. Elke school heeft een interne en een externe vertrouwenspersoon.

De pesters
Voor de pesters is het vaak een spelletje. Zij zien hun gedrag niet als pesten. Ze willen graag populair zijn, en hun klasgenoten hebben daar onder te lijden. Hoort u of hebt u het gevoel dat uw kind andere kinderen pest, ontken of negeer dit gedrag dan niet. Praat met uw kind. Vermijd woede en leg vooral uit welke gevolgen pesten kan hebben, al bedoelen de meeste pesters het lang niet zo slecht. Laat zien dat u het probleem serieus neemt.

School
Op elke school komt pesten voor. Veel scholen hebben ter preventie een pestprotocol. Wordt er toch gepest, dan kunt u in dit protocol vinden wat de school hier tegen zal doen. U kunt het protocol zien als stappenplan. Welke stappen zal de school in geval van pesten nemen? Informeer op uw school naar het pestprotocol en ga na of dit protocol goed wordt uitgevoerd.

Voor meer tips over het tegengaan van pesten kunt u terecht op Pestweb.nl.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog