Nieuwe Landelijke Commissie Geschillen WMS (LCG-WMS)

Geplaatst door OCO op 15 april 2008

LGC opgevolgd door LCG
Medezeggenschapsgeschillen worden vanaf 1 januari 2008 behandeld door de nieuwe, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG-WMS). Het secretariaat van deze commissie moet nog worden vormgegeven.

Website (oude) geschillencommissie nog toegankelijjk
De Landelijke Geschillencommissie medezeggenschap onderwijs (LGC) behandelde medezeggenschapsgeschillen in het openbare en algemeen bijzondere onderwijs tot de instelling van één landelijke geschillencommissie volgens de nieuwe Wet medezeggenschap op scholen van kracht werd. Op de website van de Landelijke Geschillencommissie Medezeggenschap (LGC) kunnen uitspraken worden doorzocht van 1993 tot 2008. Ook bevat de website informatie over de verschillende soorten medezeggenschapsgeschillen: instemmings-, advies-, interpretatie- en reglementsgeschillen. Telefonische informatie over de WMS en mogelijke geschillen kan voorlopig nog worden ingewonnen bij het secretariaat van de LGC via 0348 405245.

Postadres LCG-WMS
Het postadres waar nieuwe geschillen kunnen worden ingediend is:
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
postbus 2127
3500 GC Utrecht

Meer artikelen over Blog