Oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering? Ga in bezwaar!

Geplaatst door OCO op 14 april 2020
Bent u het oneens met een beslissing over schorsing of verwijdering die door school is genomen? Ouders hebben de mogelijkheid om de school een genomen beslissing te laten heroverwegen. Dit gebeurt door middel van een bezwaarschrift bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt vervolgens een nieuwe beslissing of laat de beslissing in stand.

Checklist bezwaarschrift

Het is aan te bevelen dat het de volgende elementen bevat om in behandeling te worden genomen:

 1. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
 2. Verzenddatum, binnen 6 weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 3. De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
 4. De naam van uw kind.
 5. Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 6. Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
 7. Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
 8. Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
 9. Uw naam en adres.
 10. Uw handtekening.

In welke situaties is bezwaar mogelijk?

Een aantal zwaarwegende beslissingen zijn in de onderwijswetgeving voorzien van een bezwaarmogelijkheid. U kunt in elk geval een bezwaarschrift indienen bij:

Schorsing basissschool

Schorsing voortgezet onderwijs

Verwijdering basisschool

Verwijdering voortgezet onderwijs

 • De leerling wordt verwijderd van een school voor voortgezet onderwijs.

GPO

Alle geschillen over verwijdering in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, ook zaken die geen passend onderwijs betreffen, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie Passend Onderwijs (GPO), zie onderwijsgeschillen.nl. Wanneer een geschil in behandeling is bij de GPO wacht het schoolbestuur eerst het oordeel van de GPO af voordat het een beslissing op bezwaar neemt.

Bezig met het schrijven van een bezwaarschrift?
Bel OCO!
Meer artikelen over Verwijdering ivm gedrag