NKO

NKO komt op voor en ondersteunt ouders als partner van de school.

De Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) is de vereniging voor actieve ouders in het katholiek en interconfessioneel onderwijs. Zij ziet ouders als partners van de school en ondersteunt hen bij die rol.

In het primair en voortgezet onderwijs hebben ouders recht op inspraak. Daarnaast vragen scholen ouders regelmatig om ondersteuning. Ook willen ouders soms zelf iets veranderen of organiseren binnen de school van hun kind. De NKO informeert ouders over hun mogelijkheden en geeft aan hen advies op maat.

NKO (de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders)
T: 070 3282882
E: nko@nko.nl

www.nko.nl