OCO opent data

Geplaatst door OCO op 30 oktober 2012

In het kader van de Apps voor Ouders Challenge stelt OCO gegevens beschikbaar

Open data is informatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’;
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

OCO stelt data uit de backoffice beschikbaar aan het netwerk Open Onderwijs Data. Deze bestanden bevatten gegevens (voor zover beschikbaar en voor zover volledig) van het onderdeel scholenzoeker namelijk:

PO
adres & telefoon
website
contactpersonen
schoolbestuur
Richting uitgesplitst
Onderwijsconcept
Voorschool
Algemene beschrijving
Aantal leerlingen
Groepsgrootte gemiddeld
Cito-scores (3-jaarsgemiddelde)
Schoolgebouw
Veiligheid
Groepsindeling
Schoolgeld/ouderbijdrage
Overige kosten
Opvang

VO
BRIN
Schoolnaam
Stadsdeel
Loting
voorrangsregels
opendag
ouderbijdrage
richting
onderwijsconcept
soort onderwijs
bijzonderheden lwoo
vmbo – sector
bijzonderheden vmbo
bijzonderheden onderbouw
bovenbouw havo/vwo
bijzonderheden praktijkonderwijs
Maatschappelijke stage
aantal leerlingen
Percentage totaal buiten Amsterdam
Trend leerlingaantal
schoolgebouw
Sportfaciliteiten
toegankelijkheid
kantine
veiligheid
OV/bereikbaarheid
Rooster
huiswerklast
huiswerkbegeleiding
studiebegeleiding
screening
buitenschools
slagingspercentage
opbrengstenoordelen

Bestandinformatie: csv
Bronnen: OCO
Publicatiedatum: 2009-2012
Update: jaarlijks
Licentie: Creative commons: Naamsvermelding
Eigenaar: stichting OCO

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog