Welke praktijkscholen zijn er in Amsterdam?

Geplaatst door Floor Kaspers op 20 maart 2024
In Amsterdam zijn zeven praktijkscholen. Vijf van deze scholen bieden alleen praktijkonderwijs aan (categorale praktijkscholen) en twee scholen bieden naast praktijkonderwijs ook vmbo aan.

Categorale praktijkscholen

Praktijkscholen met (ook) vmbo

Praktijkonderwijs in Amsterdam

Alle praktijkscholen in Amsterdam bieden in de basis hetzelfde programma aan: een individueel programma in kleine klassen met veel aandacht voor praktijkvakken. Ook leiden alle praktijkscholen in vijf jaar op tot het nieuwe landelijk erkende diploma voor praktijkonderwijs (art. 2.58 lid 3 WVO 2020).

Toch zijn er ook verschillen tussen de praktijkscholen. In dit artikel zetten we de kenmerken van de verschillende praktijkscholen op een rij. Om meer informatie te krijgen over een school kun je de schoolgids raadplegen op de website van de school, langsgaan op een open dag of een afspraak maken met de school voor een individuele kennismaking en rondleiding.

Verschil tussen categorale praktijkscholen en bredere praktijkscholen

Categorale praktijkscholen in Amsterdam bieden alleen praktijkonderwijs aan. Bredere praktijkscholen in Amsterdam bieden daarnaast ook vmbo aan. Categorale praktijkscholen zij kleiner dan brede praktijkscholen. Hier volgen alle leerlingen praktijkonderwijs en kent iedereen elkaar. Leerlingen starten iedere dag met de mentor en gaan daarna verder met theorie- en praktijkvakken. De categorale praktijkscholen zijn gespecialiseerd in het lesgeven in het praktijkonderwijs

De praktijkscholen die ook vmbo aanbieden, Yuverta en het Mundus College, zijn groter. Het rooster is minder specifiek ontwikkeld voor praktijkonderwijs en de dag start dan ook gelijk met theorie- en praktijkles. Beide scholen bieden een vmbo-kansklas aan. Leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs die mogelijk toch hun mbo-diploma entree kunnen halen, kunnen in deze kansklas in vijf jaar toewerken naar dat diploma.

Praktijkcollege De Atlant

Het motto van Praktijkcollege De Atlant is ‘Leren door doen’ . De school heeft ongeveer 150 leerlingen met een klassengrootte van maximaal vijftien leerlingen. Ongeveer veertig procent van de tijd krijgen leerlingen theorieles, de rest van de tijd werken zij aan vaardigheden in de praktijk.

Volgens onderbouwco√∂rdinator Ronald van Staverden is De Atlant een school die leerlingen rust biedt. Ronald: “We zijn streng, duidelijk, en er is veel toezicht. Zo is er iemand van de school aanwezig bij de tramhalte. De leerlingen starten de dag met de mentor en ook na de lunchpauze komen zij eerst bij elkaar met de mentor. Als het gedrag van een leerling echt niet door de beugel kan, volgt er een time-out.”

Bij de start van de opleiding krijgen alle leerlingen een test om het niveau van de leerling te bepalen. Deze test is speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs, met als doel het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het niveau van de leerling. Ronald: “We vinden het belangrijk dat leerlingen succeservaringen op kunnen doen, wat vaak op de basisschool niet gelukt is. We willen dat leerlingen zich thuis voelen.”

Bijzonderheden:

 • Veel sportactiviteiten, zoals aparte fitnessruimte met gediplomeerd docent;
 • Talentklas voor leerlingen die erg goed zijn in CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming);
 • Leerlingenraad komt iedere twee weken bij elkaar.

Luca Praktijkschool

De Luca Praktijkschool is een kleine school met 170 leerlingen. Omdat veel leerlingen op de praktijkschool een achterstand hebben op het terrein van taal, investeert de Luca Praktijkschool veel in een individuele aanpak. Directeur Rob van Bever: “We vinden het erg belangrijk dat je plezier hebt op school en daarom kijken we naar wat een leerling w√©l goed kan en dat vergroten we uit.”

De Luca Praktijkschool werkt met een eigen systeem voor Nederlands en rekenen, waarbij iedereen op zijn eigen niveau deze vakken leert. Leerlingen geven zelf aan wanneer ze toe zijn aan een toets. Ook is er een intensieve lesmethode voor rekenen beschikbaar: Rekensprint.

Rob: “Veel ouders en leerlingen weten niet zo goed wat het praktijkonderwijs inhoudt, dus zijn zij van harte uitgenodigd om te komen kijken. We helpen leerlingen hier om te leren leren. De sfeer is uitstekend. Soms denken ouders dat het er wild aan toe gaat, maar als ze zijn komen kijken zijn ze vaak verbaasd over hoe rustig het is.”

Bijzonderheden:

 • Internationale Schakelklas;
 • Individueel rooster voor Nederlands en rekenen;
 • Geen ouderbijdrage.

Praktijkcollege Noord

‘Samen werken aan jouw toekomst’ is het motto van Praktijkcollege Noord. Op deze school zitten 180 leerlingen, in een modern gebouw. Er is veel aandacht voor het toewerken naar de competenties die nodig zijn voor een baan of een vervolgopleiding. Directeur Sjaak de Ridder: “Voor leerlingen die het beste leren door te doen, is praktijkonderwijs de perfecte plek. We hebben veel verschillende praktijkvakken en zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de leerlingen. Dingen die voor hen interessant zijn, waarmee ze vaardigheden op kunnen doen die ze echt in de praktijk kunnen toepassen.”

De theorievakken worden gegeven door de mentor, zodat de leerlingen daarbij in rust aan hun eigen programma kunnen werken. Door middel van een individueel ontwikkelingsplan wordt er eerst gewerkt aan algemene basisvaardigheden, en wordt dit ieder jaar specifieker en gericht op een bepaalde richting qua werk of vervolgopleiding.

Bijzonderheden:

 • Alle theorievakken worden gegeven door de mentor;
 • Restaurant gerund door leerlingen, inclusief avonden met diner voor ouders.

Praktijkcollege Het Plein

Op Praktijkcollege Het Plein zitten tweehonderd leerlingen. Een klas geeft gemiddeld twaalf leerlingen. Op Praktijkcollege Het Plein wordt als eerste gewerkt aan de algemene beroepsvaardigheden. Door te werken aan sociale vaardigheid, zelfredzaamheid en de werkhouding wordt de leerling voorbereid op stage en werk. Voor alle nieuwe leerlingen die worden toegelaten, organiseert de school aan het einde van het schooljaar op de basisschool een kennismakingsdag.

Bijzonderheden:

 • Als dat nodig is, gaat de mentor op huisbezoek;
 • Schoolzwemmen;
 • Kennismakingsdag.

Kolom Praktijkcollege De Dreef

Op Praktijkcollege de Dreef zitten 150 leerlingen. In vergelijking met de meeste andere praktijkscholen halen veel leerlingen hier hun mbo-diploma entree. Daarmee kunnen ze direct doorstromen naar mbo niveau 2. Leerlingen kiezen aan het eind van het tweede jaar hun praktijkvak waarin ze verder gaan. Hierdoor zijn ze extra gemotiveerd om zich hiervoor ook in te zetten. Er is op school veel aandacht voor Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV).

Bijzonderheden

 • Veel leerlingen halen mbo entreediploma;
 • Jaarlijkse Kunstweek en veel aandacht CKV.

In 2021 kreeg De Dreef een ‘zeer zwak’ van de Onderwijsinspectie. Lees meer over het herstelplan van deze school in: ‘Van papier naar praktijk: hoe de zeer zwakke praktijkschool De Dreef weer uit het slop raakt’.

Mundus College

Het Mundus College is een school met een zeer diverse groep leerlingen. De leerlingen hebben zestig verschillende nationaliteiten en kunnen praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k volgen. Ook heeft het Mundus College een Internationale Schakelklas. Monique Sanders, teamleider praktijkonderwijs: “Als school zijn we een mini-samenleving, met veel verschillende leerlingen en mooie uitdagingen. We geven leerlingen de ruimte om hun plek hierin te ontdekken.”

In vergelijking met de categorale praktijkscholen is het Mundus College een grote school, met bijna duizend leerlingen. Omdat het een grotere school is, kan het Mundus ook veel verschillende activiteiten organiseren voor de leerlingen. Bij het programma ‘Mundus & More’, kunnen leerlingen iedere middag kiezen uit bijvoorbeeld streetdance, koken & bakken, houtbewerking en zwemmen. Op het Mundus zijn er vier keer per jaar ‘driehoeksgesprekken’ waarbij leerlingen aan hun ouders en de mentor presenteren wat ze hebben geleerd.

Voor leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs die mogelijk toch een vmbo-diploma zouden kunnen halen, is er op het Mundus een kansklas. De leerling werkt hier gericht aan het wegwerken van achterstanden en stroomt zo door naar de bovenbouw van het vmbo.

Bijzonderheden:

 • Kansklas;
 • Mundus & More met veel activiteiten;
 • Eigen ontwikkeld programma voor Persoonsvorming & Socialisatie;
 • Driehoeksgesprekken.

Yuverta Amsterdam-Oost

Yuverta Amsterdam-Oost, voorheen het Wellantcollege Linnaeus genoemd, biedt praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k aan. Er gaan ongeveer driehonderd leerlingen naar Yuverta Amsterdam-Oost, waarvan twee derde praktijkonderwijs volgt. Tussen praktijkonderwijs en het vmbo in, biedt de school ook een kansklas. Als er twijfel is of een leerling toch een vmbo-diploma kan halen, kan een leerling daar in vijf jaar in de kansklas naartoe werken.

Het motto van de school is ‘Jij doet er toe’. Schoolleider Susanne Tuenter: “We kijken erg naar wat een leerling nodig heeft. Het gaat ons om de vraag: welke manier van leren past het best bij jou?”

Yuverta Amsterdam-Oost biedt onder andere de richting ‘Groen’ aan, waar leerlingen vaardigheden kunnen opdoen voor werken in bijvoorbeeld de groenvoorziening of bloemenhandel. Op de huidige school is veel gezelligheid in het oude gebouw, zegt Susanne Tuenter. “Er wordt echter gebouwd aan een heel nieuw gebouw, waar weer nieuwe kansen liggen”.

Bijzonderheden

 • Schakelklas
 • Aanbod Groene richting
 • Winkel gerund door leerlingen