Onafhankelijke Commissie Matching ingesteld

Geplaatst door Menno van de Koppel op 22 juni 2015
De OSVO heeft een Onafhankelijke Commissie Matching ingesteld om bezwaren, klachten en verzoeken tot heroverweging te behandelen. De commissie is onafhankelijk. De commissie brengt advies uit aan het betreffende schoolbestuur. Indienen van (nieuwe) verzoeken is mogelijk t/m 24 juni 2015.

Onafhankelijke commissie

De Commissie Matching is vrijdag 19 juni 2015 geïnstalleerd door de vereniging OSVO, het overlegorgaan van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. De commissie is onafhankelijk, behandelt centraal binnengekomen verzoeken en brengt advies uit aan het betreffende schoolbestuur. OCO heeft t.b.v. expertise op het gebied van het ouderperspectief onderwijsrechtadvocaat Dik Berkhout voorgedragen als lid van de commissie, voorzitter van de commissie is Max Hoefeijzers.

Verzoeken (liefst) uiterlijk 24 juni indienen

De Commissie Matching is begonnen met de bij de afzonderlijke schoolbesturen binnengekomen bezwaren en klachten. Ouders kunnen ook nu nog een klacht, bezwaar, of verzoek tot heroverweging indienen bij de commissie matching. In het reglement staat dat indiening van een verzoek ‘liefst’ uiterlijk woensdag 24 juni gebeurt. Dit in verband met afhandeling voor de zomervakantie. Hoorzittingen vinden plaats in de week van 22 juni.

Opdracht aan de commissie

  • het adviseren van het OSVO en de VO-besturen over de omgang met verzoeken;
  • het daartoe zonodig namens hen horen van de wettelijk verzorgers/kinderen (en eventueel wederhoor van de betrokken VO-besturen); en,
  • het vervolgens uitbrengen van een advies aan de direct betrokken VO-besturen.

Zie voor verdere details en contactgegevens het reglement onafhankelijke Commissie Matching Amsterdam.

Meer artikelen over Blog