Onderzoek besloten behandelcentrum ‘de Koppeling’

Geplaatst door OCO op 15 augustus 2007

De Koppeling laat onderzoek doen naar de behandelplanning van de jongen, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de medewerker van de avondwinkel in Amstelveen 10 augustus jongstleden. De jongen liep een maand geleden weg tijdens een kort begeleid verlof.

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of de Koppeling in de situatie van de jongen die verdacht wordt van de moord op de medewerker in de Amstelveense avondwinkel, juist heeft gehandeld. Deze afspraak heeft de Koppeling gemaakt met het programmaministerie voor Jeugd en Gezin. Het onderzoek start zo snel mogelijk. Voor het onderzoeksteam zijn externe deskundigen benaderd. De resultaten van het onderzoek worden uiterlijk verwacht in de week van 10 september en worden ter beschikking gesteld aan de Mr. A. Rouvoet, minister van Jeugd en Gezin, de inspectie Jeugdzorg en de stadsregio Amsterdam.

De Koppeling
De Koppeling biedt zorg, behandeling en onderwijs voor jongeren in de stadsregio Amsterdam die onder toezicht zijn gesteld door de kinderrechter. Doelstelling van de Koppeling is het beter laten functioneren van de jongere in de samenleving. In het besloten behandelcentrum is plek voor 64 jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. De jongeren hebben veelal ernstige gedragsproblemen en zijn vastgelopen op meerdere leefgebieden zoals school, thuis en in hun vriendenkring. Daarom richt de behandeling zich ook op de familie, de omgeving van de jongeren en hun school- of arbeidsperspectief. De behandeling duurt enkele en maximaal negen maanden. De jongeren beginnen met een gesloten opname en ondernemen tijdens de behandeling steeds meer activiteiten buiten het pand van de Koppeling.

Ontstaan
De Koppeling is ontstaan vanuit de noodzaak om jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen, die voorheen in een justitiële jeugdinrichting verbleven, een geschikte behandeling te kunnen geven. Het ministerie van VWS heeft in 2005 daarvoor aan diverse initiatiefnemers in Nederland subsidie verleend. Het initiatief voor de Koppeling in Stadsregio Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen Altra (onderwijs), de Bascule (kinder- en jeugdpsychiatrie) en Spirit (jeugdzorg).

Meer artikelen over Blog