Op zoek naar een vmbo-school voor uw kind met dyslexie? Gebruik deze checklist!

Geplaatst door Amal El-Helayk op 12 juni 2024
Heeft uw kind dyslexie en bent u op zoek naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs? Raadpleeg dan onderstaande checklist van OCO voor tips en advies.

Schoolkeuze checklist

  1. Lees de dyslexieverklaring van uw kind. Hierin staat welke ondersteuning uw kind nodig heeft.
  2. Ga met de leerkracht en uw kind in gesprek over de huidige ondersteuning bij dyslexie. Is de ondersteuning voldoende? Of is er behoefte aan meer of andere ondersteuning?
  3. Lees het artikel over de verschillende vormen van ondersteuning bij dyslexie. Noteer welke vormen van ondersteuning uw kind nodig heeft.
  4. Bezoek de scholenzoeker van OCO. Filter op het schooladvies van uw kind en de gewenste ondersteuning bij dyslexie. Vervolgens verschijnt er een lijst van mogelijk geschikte VO-scholen.
  5. Vergelijk de scholen met elkaar. Let hierbij niet alleen op ondersteuning bij dyslexie, maar bijvoorbeeld ook op locatie, onderwijsconcept en leerlingenaantal.
  6. Maak een voorlopige lijst van vier (vmbo-basis en kader) of zes (vmbo-t) passende scholen.
  7. Neem contact op met de scholen van uw lijst en maak een afspraak met de zorgcoördinator. Ter voorbereiding op de gesprekken kunt u deze gespreksleidraad lezen en meenemen.
  8. Na de gesprekken vult u de voorkeurslijst in.

Meer weten over dyslexie op school?

Meer weten over dyslexie op school? Lees dan ook: