Wat is de rol van ouders bij hoogbegaafdheid?

Geplaatst door Marisah Mohamat op 3 januari 2015

Ouders kennen hun kind het beste. Soms zien zij sneller kenmerken van hoogbegaafdheid dan anderen. Aangezien de omgeving een grote rol speelt in de ontwikkeling van een kind, is de samenwerking tussen school, ouders en kind cruciaal. Niet alleen in de herkenning van een hoogbegaafd kind maar vooral in de begeleiding van uw kind. Wanneer u denkt dat uw kind hoogbegaafd is deel dan uw vermoedens met de leerkracht. Ook is het goed uzelf te informeren over hoogbegaafdheid, zodat u een evenwaardige gesprekspartner bent in de gesprekken over uw kind en sterke argumenten kunt geven.

Begeleiding van een hoogbegaafd kind

Wanneer is gebleken dat een kind hoogbegaafd is kunt u als ouder in gesprek gaan met de leerkracht over de mogelijke onderwijsaanpassingen. Om misverstanden te voorkomen of afspraken te evalueren is het verstandig om korte gespreksverslagen te maken van elk overleg. Hoogbegaafde kinderen hebben uitdaging nodig in hun ontwikkeling. Wanneer zij zich in een groep druk en vervelend gedragen of zich juist terugtrekken uit de groep wordt dit vaak veroorzaakt door te weinig uitdaging en daardoor verveling. Wanneer kinderen op de basisschool niet genoeg uitgedaagd worden ze ‘lui’, wat op de middelbare school tot problemen zou kunnen leiden. Op de middelbare school sluit het leerniveau beter aan bij de mogelijkheden van het hoogbegaafde kind waardoor hij/zij zich ineens moet gaan inspannen om moeilijke opdrachten te kunnen uitvoeren. Wanneer zij zich niet kunnen inspannen omdat ze dit zijn verleerd bestaat de kans dat zij het hogere leerniveau niet aan kunnen en afzakken naar een lager niveau. Stimulatie van een hoogbegaafd kind in de basisschoolperiode en daarna is dus erg belangrijk. Hieraan kunnen ouders in samenwerking met de school bijdragen.

Stimuleren van een hoogbegaafd kind in de thuissituatie

Samen met de leerkracht kunnen ouders opdrachten bedenken die een hoogbegaafd kind ook thuis kan uitvoeren. De ouders zorgen ervoor dat het kind ook thuis wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen.

Geef het kind open opdrachten die op verschillende manieren opgelost kunnen worden. Zorg ervoor dat zij zelf moeten nadenken over een juiste oplossing.
Zorg dat het kind zich moet inspannen om de opdracht te kunnen oplossen. De leerkracht kan het niveau van de opdrachten goed inschatten aan de hand van het schoolwerk.
Stimuleer de sociale ontwikkeling. Hoogbegaafde kinderen kunnen de neiging hebben graag alleen te werken omdat zij vinden dat ze het zelf beter kunnen. Samenwerken is echter een belangrijke vaardigheid die op school en later in het werkende leven nodig is.
Belangrijk is dat uw kind doorzettingsvermogen ontwikkelt. Stimuleer daarom ook de dingen die uw kind minder leuk vindt om te doen.

Contact met andere (ouders van) hoogbegaafden in regio Amsterdam

Via forums zoals www.hb-kind-forum.nl worden activiteiten georganiseerd of speelafspraken gepland. HB020 organiseert meerdere keren per jaar spelletjesmiddagen voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders.

Ook zijn er in Amsterdam diverse particuliere plusklassen, waar uw kind (tegen betaling) enkele uren wordt uitgedaagd en aangesproken op zijn/haar niveau en contact heeft met gelijkgestemden.

In dit artikel kunt u meer informatie lezen over hoogbegaafdheid. Daarnaast vindt u informatie op de website www.zobegaafd.nl en via ouderverenigingen zoals Pharos, Hint (landelijk) en HB020 (specifiek voor Amsterdam).