Orion College opent haar deuren

Geplaatst door OCO op 22 januari 2009

22 januari 2009 is de officiële start van het Orion College in Amsterdam. Het Orion College is een unieke samenwerking tussen een aantal scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Het doel van de samenwerking is een breder en beter aanbod voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Amsterdam.

De samenwerkende scholen zijn:

 • A.G. Bell Scholengemeenschap
 • Kingmaschool
 • De Wetering
 • de vso-afdeling van de Mytyl-Tyltylschool
 • W.B. Noteboomschool e/o Dr. Coronelschool

Het gaat om scholen binnen cluster 2 (hoor-, taal- en spraakbeperkingen), cluster 3 (langdurig zieke leerlingen, leerlingen met een lichamelijke en meervoudige handicap en zeer moeilijk lerenden) en cluster 4 (leerlingen met een specifieke psychische – en gedragsaanpak). De Dr. Coronelschool en de W.B. Notenboomschool zijn betrokken bij de start van Voortgezet Speciaal Onderwijs voor chronisch zieke leerlingen. Bij de deelnemende scholen kan ook het oorspronkelijke onderwijsaanbod gevolgd worden.

Voor wie is het Orion College?
Het Orion College is voor leerlingen van 12 tot 20 jaar van het voortgezet onderwijs met een indicatie voor speciaal onderwijs. Het gaat om leerlingen

 • met een auditieve en communicatieve hulpvraag
 • met een lichamelijke of een meervoudige beperking
 • met een chronische ziekte
 • die zeer moeilijk lerend zijn
 • die een specifieke gedragsaanpak nodig hebben

Voor elke jongere wordt een zo passend mogelijk onderwijsprogramma samengesteld. Tot nu toe moest een aantal van de toekomstige leerlingen van het Orion College nog onderwijs zoeken buiten de regio. Met name voor leerlingen met een lichamelijke beperking of somatische ziekte was in Amsterdam geen opleidingsplek. Sommige jongeren zaten zelfs thuis. De samenwerking tussen de scholen die deelnemen aan het Orion College moet dit in de toekomst voorkomen.

Twee leerstromen
De jongeren kunnen onderwijs volgen binnen twee leerstromen.

 • De theoretische leerweg is bestemd voor leerlingen die dat aankunnen, die zich daartoe aangetrokken voelen en leidt toe naar een diploma met doorstroommogelijkheden naar mbo of hbo.
 • Binnen de praktijkgerichte leerweg begeleidt het Orion College jongeren richting arbeid. Zij doen examen voor branchegerichte certificering en stromen uit richting mbo of een arbeidsplaats. Zij krijgen de ondersteuning die daarbij nodig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Orion, Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam, telefoon 020 34 60 340 of kijk op de website.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog