Overzicht loting voortgezet onderwijs door de jaren heen

Geplaatst door OCO op 12 november 2012

De gemeente Amsterdam heeft een overzicht gepubliceerd van het aantal uitgelote leerlingen in de afgelopen 4 jaar bij aanmelding op het voortgezet onderwijs. De cijfers zijn aangeleverd door de scholen voor voortgezet onderwijs. Het overzicht bevat informatie over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012.

De afgelopen twee jaar is het aantal uitlotingen ten opzichte van de jaren daarvoor gedaald. De twee jaar daarvoor is de groep die moest loten in de eerste aanmeldronde in omvang toegenomen. Voor schooljaar 2010/2011 is voor het eerst behalve in de eerste ronde, ook in de tweede ronde geloot. Het afgelopen schooljaar is er niet geloot in de tweede ronde.

Zie voor het overzicht het pdf bestand: Uitlotingen Amsterdam 2009 t/m 2012

Let in het overzicht goed op op welk jaar de cijfers betrekking hebben! Als er staat dat er geloot is voor de instroom van leerlingen in het schooljaar 2009/2010 betekent het dat groep-8-leerlingen geloot hebben voor een plek in het schooljaar 2009/2010. De loting zelf vond dan plaats in het daaraan voorafgaande schooljaar 2008/2009, om precies te zijn in het voorjaar van 2009.

Meer artikelen over Blog