Relatief meeste schorsingen en verwijderingen in praktijkonderwijs

Geplaatst door OCO op 6 september 2007
In schooljaar 2005/2006 werden 3.521 leerlingen geschorst en 706 leerlingen verwijderd op een totaal aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs van 946.449.

Grote verschillen per onderwijssoort

In absolute zin betreffen de meeste meldingen leerlingen uit het vmbo (3.236), maar in verhouding tot het aantal leerlingen komen de meeste meldingen uit het praktijkonderwijs (1,1%). De verhouding van het aantal leerlingen dat met schorsing of verwijdering te maken krijgt ligt het praktijkonderwijs rond de 1 op de 90 leerlingen, in het vmbo rond de 1 op 125, in de havo rond de 1 op 500, en in het vwo rond de 1 op 1.000. Gemiddeld voor het hele voortgezet onderwijs is dat 1 op de 250 leerlingen (0,4%).

Regelgeving

Volgens de artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. moeten scholen schorsingen van langer dan één dag en definitieve verwijderingen van leerplichtige leerlingen met opgave van redenen aan de inspectie melden. Voorafgaande aan een verwijdering moet er altijd overleg met de inspectie hebben plaatsgevonden.

Bron: De staat van het onderwijs (paragraaf 7.5), Onderwijsverslag 2005/2006 – Onderwijsinspectie

Meer artikelen over Blog