Schade door studievertraging

Geplaatst door Kaja Sariwating op 15 juni 2015
Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Ook in het onderwijs. Heb je als leerling of student schade? Meld het bij de docent, decaan of studieadviseur. Schade als gevolg van studievertraging is in sommige gevallen te verhalen. Een leerling met studievertraging betreedt later de arbeidsmarkt, maar hoe groot is dan de schade? De Letselschade Richtlijn Studievertraging kan hiervoor gebruikt worden.

Schade in het onderwijs

Schade komt overal voor. In het verkeer, thuis en op straat. Ook gedurende schooltijd kan er schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken been na een voetbalpartij op het schoolplein, gestolen schoolboeken of een iPad die een vriend op school liet vallen. Vaak wordt schade vergoed door de verzekeraar. Ziektekosten worden vaak grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Voor dure spullen als tablets, laptops en mobiele telefoons zijn speciale verzekeringen. De school is hiervoor niet verantwoordelijk.

Schade door school

Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Dit geldt ook voor het onderwijs. Soms is de onderwijsinstelling wel verantwoordelijk voor schade. Bijvoorbeeld verkeerde voorlichting of slechte begeleiding, maar ook studenten die zich niet kunnen inschrijven voor een tentamen door een ICT-storing op school.

Meld je bij het contactpersoon

Loop je als leerling of student vast? Neem altijd zo snel mogelijk contact op met de docent, decaan of studieadviseur. Leg de situatie uit en vraag om een oplossing. In de schoolgids of studiegids staat vermeld welke contactpersonen zijn. Vaak kunnen zij adviseren wie je kan helpen of welke andere mogelijkheden er zijn.

Schade door studievertraging

Het is ook mogelijk dat leerlingen of studenten studievertraging oplopen. Als de studievertraging is ontstaan door de school, dan is dit ook schade. In principe is het mogelijk om de school aansprakelijk te stellen en de schade te vorderen. De schade moet wel concreet aangetoond worden.

Richtlijn studievertraging

Een leerling met studievertraging betreedt later de arbeidsmarkt. Het is lastig om de gevolgen van studievertraging concreet in een schadebedrag uit te drukken. De Letselschade Richtlijn Studievertraging kan in dit soort gevallen gebruikt worden. De richtlijn geeft normbedragen voor schade die optreedt door het later betreden van de arbeidsmarkt. De richtlijn geeft een standaardmanier om een schadepost vast te stellen. Dit voorkomt discussie. Gelijke gevallen wordt gelijk behandeld. De richtlijn is opgesteld door de Letselschade Raad. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van ANWB, Verbond van Verzekeraars en Slachtofferhulp Nederland.

Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) reageerde op Twitter, nadat een student met succes de Letselschade Richtijn Studievertraging gebruikte voor een vordering bij de Universiteit van Amsterdam.

OCO @OCO_020
Letselschade Richtlijn Studievertraging bewijst waarde, studievertraging door inschrijfprobleem, UvA aansprakelijk http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 

Bemiddelingsloket

De richtlijn voorziet specifiek op studievertraging door ongevallen, maar wordt in de praktijk ook gebruikt voor andere oorzaken van studievertraging. Het uitgangspunt van de richtlijn is dat een leerling of student later de arbeidsmarkt betreedt en een derde daarvoor verantwoordelijk is. Zaken als de economische crisis en de onzekerheid van het vinden van een baan hebben geen invloed op de richtlijn. Het zijn immers normbedragen. Er wordt onderscheid gemaakt per opleidingsniveau. Het bemiddelingsloket van de Letselschade Raad biedt ondersteuning bij schadezaken. Dat adviseert welke oplossing geschikt is om de behandeling weer op gang te brengen.

 

Meer artikelen over Ontwikkeling