Scholieren.com: 43 ergernissen

Geplaatst door OCO op 8 januari 2010

De site Scholieren.com begon het nieuwe jaar met het resultaat van een eigen enquête onder bijna 5000 Nederlandse leerlingen. De meeste leerlingen kwamen uit de bovenbouw van havo/vwo. Zij kregen 43 mogelijke ergernissen voorgelegd. Hier het resultaat:

Werkdruk en stress
71% Te lange schooldagen
60% Teveel huiswerk
27% Gebroken roosters: loze tussenuren
7% Teveel lesuitval

Onredelijke schooldiscipline
55% Te strenge straffen
54% Ten onrechte de schuld krijgen
51% Belachelijke schoolregels

Intensieve menshouderij
55% Vieze toiletten
42% Teveel mensen op te weinig ruimte
37% Brugklassers die je omver lopen
32% Schoolkantine: lange wachttijden
34% Schoolkantine: voordringers in de rij
26% Bedompt binnenklimaat (stank)
24% Fysieke omgeving: vies
22% Teveel lawaai
19% Fysieke omgeving: armoedig

Onveilige schoolcultuur
46% Humeurige/bazige conciërges
38% De school vertrouwt de leerling niet
29% Pestende leerlingen
26% Klikkende leerlingen
24% Roddelende leerlingen

Eetwaar in de schoolkantine
38% Te duur
24% Lage kwaliteit en weinig keus

Onprofessioneel leraarsgedrag
70% Proefwerken te laat nakijken
50% Ongelijke behandeling: leerlingen voortrekken
39% Onwelriekende adem, onaangename lichaamsgeur
33% Leraren die te laat komen

Onrendabele school-uren
46% Leraren die nutteloze discussies houden
41% Saaie lessen (teveel herhalen, onnodige uitleg)
35% Teveel zelfstudie-uren / ophokuren
34% Lessen van lage kwaliteit
31% Leraren die geen zin hebben om les te geven
25% Teveel onrust (storend voor concentratie)

Gebrek aan persoonlijke aandacht
42% Leraren die niet geïnteresseerd zijn in de leerling
30% Onvoldoende aandacht voor studiekeuze

Tekortschietende voorzieningen
37% Te weinig computers
31% Wiebelende tafels/stoelen

Ongemotiveerde en/of storende klasgenoten
32% Klasgenoten die klieren in de les
25% Klasgenoten die mijn werk afkijken/naschrijven
12% Klasgenoten die niet hard werken
12% Spieken bij toetsen of huiswerk
11% Spullen al inpakken terwijl de leraar nog lesgeeft

Overig ongepast of storend leerling-gedrag
15% Flirtende/zoenende leerlingen

Auteur: Wes Holleman weblog onderwijs 6-1-2010 http://onderwijsethiek.nl http://www.scholieren.com/ergernissen

Meer artikelen over Links, Blog