School wordt ‘leuker’ door huiswerkbegeleiding

Geplaatst door OCO op 17 november 2008

APS:
Publicatietijd: 17/11/2008 14:42
Rubriek: Binnenland Organisatie: Universiteit Twente IPTC: Onderwijs / Voorgezet onderwijs

Dit is een origineel persbericht.
Meer plezier in schoolvakken, een groter zelfvertrouwen, betere studievaardigheden en een zelfstandiger werkhouding. Dat zijn de effecten van huiswerkbegeleiding, zoals die blijken uit een eerste verkennend onderzoek van de Universiteit Twente onder leerlingen van huiswerkinstituut Studiekring uit vier provincies. Het is voor het eerst dat nut en werking van huiswerkbegeleiding in Nederland wetenschappelijk zijn onderzocht.

Het onderzoek, uitgevoerd door studente communicatiewetenschap Susan Arkema van de Universiteit Twente, toont ook aan hoe deze resultaten worden bereikt: in een rustige leeromgeving, met een docent die dicht bij de leerling staat. 75% van de ondervraagde jongeren zegt: ‘Sinds ik studiebegeleiding volg, doe ik meer mijn best voor mijn huiswerk.’

Zelfstandig leren studeren in een motiverende omgeving
Aan leerlingen van Studiekringvestigingen in vier provincies is een vragenlijst voorgelegd waarin de effecten en de succesfactoren van huiswerkbegeleiding werden gemeten. Vooral een gestructureerde, rustige werkplek is een belangrijke factor: 79% van de leerlingen zegt zich tijdens de begeleiding beter te kunnen concentreren dan thuis. Daarnaast geven jongeren aan dat de begeleiding hen belangrijke studievaardigheden en een meer zelfstandige werkhouding aanleert.
Een laatste belangrijke factor is de betrokkenheid van de docent; deze kent de behoeftes van de leerling, geeft specifieke tips en kan op ieder moment benaderd worden met vragen. Leerlingen geven aan hierdoor meer moeite voor het huiswerk te doen en meer plezier te ervaren in schoolvakken die ze voorheen moeilijk vonden.
Ook ouders van leerlingen namen deel aan het onderzoek: 96% van de ouders geeft aan dat het vooral komt door de rust en structuur dat de huiswerkbegeleiding van Studiekring voor hun zoon of dochter werkt.

Eerste onderzoek in Nederland
Uit eerder onderzoek van het online platform Huiswerkbegeleiding.nl is bekend dat inmiddels 10% van de leerlingen in Nederland (110.000 leerlingen) gebruik maakt van huiswerkbegeleiding en dat er soms lange wachtlijsten ontstaan. In Nederland is het nut en de werking van huiswerkbegeleiding echter niet eerder wetenschappelijk onderzocht. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat huiswerkbegeleiding en ‘after school programs’ van positieve invloed kunnen zijn op motivatie, zelfverzekerdheid en studievaardigheden van leerlingen. Dit onderzoek van Susan Arkema (UT) laat vergelijkbare aanwijzingen zien voor dit verband en draagt daarmee bij aan het onderkennen van het belang van huiswerkbegeleiding in Nederland.
In de toekomst zal dit verband nog nader onderzocht moeten worden onder een grotere groep leerlingen in Nederland. Tevens zal vervolgonderzoek uit moeten wijzen welke aanpak van huiswerkbegeleiding in Nederland het meest effectief is.

Over Studiekring en Universiteit Twente
Sinds 2000 biedt Studiekring aanvullende studiebegeleiding aan leerlingen van basis- en middelbare scholen in Nederland. Studiekring heeft 33 vestigingen in 27 steden en werkt met 225 studiebegeleiders. Als een leerling moeite heeft met huiswerk maken, planning, discipline of motivatie, kan studiebegeleiding bij Studiekring een aanvulling zijn op het onderwijs dat de school biedt. Studiekring werkt zoveel mogelijk samen met scholen en andere hulpverleners.
Het onderzoek is tot stand gekomen samen met de opleidingen Communicatiewetenschap en Onderwijskunde van de Universiteit Twente. In deze opleidingen leren studenten ’toegepast’ onderzoek te doen naar maatschappelijke of bedrijfsmatige problemen en daarvoor oplossingen te ontwerpen.
Links:
Geen informatie
Noot voor de redactie:
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie:
Studiekring
Joris Blankers, directie. T: 06 – 55 305 484. E: j.blankers@studiekring.nl. I: www.studiekring.nl

Universiteit Twente
Susan Arkema. s.arkema@student.utwente.nl
Ratna Toering, afd. communicatie faculteit Gedragswetenschappen
T: 053-489 47 70 E: r.l.toering@utwente.nl I: www.cw.utwente.nl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog