Tips voor het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 6 februari 2019
Leden van de studentenraad* worden gekozen door de studenten van de school. Hiervoor vinden er verkiezingen plaats. De studentenraad organiseert de verkiezingen, maar kan altijd het College van Bestuur van de school om hulp vragen. Het is belangrijk dat je een planning gebruikt voor de verkiezingen. In dit artikel lees je waar je nog meer aan moet denken bij het organiseren van verkiezingen voor de studentenraad.

Verkiezingen organiseren, hulp van het bestuur

De leden van de studentenraad in het mbo worden gekozen door de studenten op school (art. 8a.1.2 lid 4 onder a WEB). Daarom vinden er verkiezingen plaats. Het doel van de verkiezingen staat beschreven in de wet (art. 8a.1.4 lid 1 onder a WEB):

”De verkiezingen zijn zodanig geregeld dat deze kunnen leiden tot een deelnemersraad of, in voorkomende gevallen, een ouderraad die een representatieve vertegenwoordiging van deelnemers of ouders vormt”

De studentenraad organiseert zelf de verkiezingen. De studentenraad kan het College van Bestuur van de school wel om hulp vragen. Het College van Bestuur moet volgens de wet ervoor dat er studenten (en ouders) meepraten over het schoolbeleid (art. 8a.1.4 lid 1 WEB).

Houd rekening met je eigen reglement

Een studentenraad heeft altijd een eigen reglement (art. 8a.3.1 WEB). Het reglement is vijf jaar geldig, maar de studentenraad kan het reglement wel zelf tussentijds wijzigen. Het reglement is daarom van belang, omdat in het reglement soms onderwerpen staan die invloed hebben op de verkiezingen. Houd dan ook rekening met je eigen reglement. In het reglement staat bijvoorbeeld:

 • het aantal leden van de deelnemersraad;
 • de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de deelnemersraad;
 • de zittingsduur van de leden van de deelnemersraad;
 • dat de leden verplichtingen nakomen;
 • de voorstellen van de deelnemersraad, waarover het bevoegd gezag een standpunt inneemt, en de termijnen daarvoor;
 • het verschaffen van informatie door het bevoegd gezag aan de deelnemersraad;
 • de termijnen van instemming;
 • het toekennen van eventuele andere bevoegdheden aan de deelnemersraad.

Samenstelling verkiezingen

Er komt heel wat kijken bij het organiseren van verkiezingen. Want hoe bereik je zoveel mogelijk studenten om te stemmen? En hoe zorg je dat studenten in het geheim hun stem kunnen geven? Het kan ook zijn dat niet alle onderwerpen in het reglement van de studentenraad staan beschreven. Als studentenraad kan je hier zelf keuzes in maken. Bespreek deze keuzes en leg de definitieve keuze vast in een verkiezingsreglement. Hierin kan je bijvoorbeeld onderwerpen opnemen als:

Kandidaten

Hoe iemand zich verkiesbaar stelt, wie zich verkiesbaar mag stellen en of daarvoor een formulier gebruikt moet worden. Hoeveel kandidaten er worden gezocht en de deadline om te reageren.

Stem uitbrengen

Hoe studenten hun stem kunnen uitbrengen. Maar ook of er op locaties kan worden gestemd bij een stembus of dat er wordt gewerkt met handtekeningenlijsten.

Eerlijke verkiezingen

Hoe ervoor gezorgd wordt dat de verkiezingen eerlijk verlopen. Maar ook of wie er beslissingen moet nemen als er onduidelijkheden zijn. Bijvoorbeeld iemand van de schoolleiding of het College van Bestuur.

Uitslag

Wanneer de uitslag wordt vastgesteld en op welke manier, maar ook wie de uitslag vaststelt.

Geschikt, ongeschikt

Leden van de studentenraad worden gekozen. Om te kunnen stemmen moeten studenten wel weten wie de komende jaren in de studentenraad willen. Want wie is het meest geschikt om alle studenten te vertegenwoordigen? Vandaar dat het als studentenraad verstandig om een planning te maken. Daarin kan je bijvoorbeeld deadlines opnemen met:

 • de uiterste datum waarop studenten zich verkiesbaar kunnen stellen
 • de uiterste datum waarop kandidaten hun motivatie kunnen insturen
 • de datum bekendmaking kieslijst
 • de periode van campagne
 • de datum met de uitslag

* In de Wet educatie beroepsonderwijs staat de term deelnemersraad. OCO geeft de voorkeur aan de term studentenraad.