Dimensies voor het vak burgerschap? Verplicht!

Geplaatst door Ramon Rahangmetan op 17 augustus 2019
Burgerschap is een vak waarbij maatschappelijke en individuele waarden en normen goed met elkaar worden afgestemd. Als student in het mbo is het daarom belangrijk deze kennis te hebben. Zo zijn er verschillende dimensies of hoofdonderwerpen binnen het vak burgerschap. Politieke, economische, sociale en vitale vakken zijn hulpmiddelen voor jou om beter als burger in de samenleving te kunnen functioneren. Scholen zijn verplicht burgerschap aan te bieden. Maar wat is het verschil tussen deze dimensies? En wat leer je er precies van? In dit artikel lees je er meer over.

Burgerschap verplicht

Studenten vormen de toekomst. Mbo-opleidingen vinden het daarom niet alleen belangrijk om de vakkennis en -ervaring aan te leren. Maar ook het ontwikkelen van burgerschapsvaardigheden. Onderwijsinstellingen hebben de verplichting de algemene omgang, en de persoonlijke ontwikkeling van de studenten te bevorderen. (nieuwe wet als kompas voor burgerschapsonderwijs) Hierom moet het bijdragen aan hun maatschappelijk functioneren. Het is een integraal onderdeel binnen de opleiding.

Politiek-juridische dimensie

De politiek-juridische dimensie heeft te maken met het leren begrijpen van de politiek voor jou als student. Denk hierbij aan stemmen voor officiële verkiezingen. Maar ook interactief of actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus. Denk bijvoorbeeld op Europees, landelijk, regionaal of gemeentelijk gebied. Hiervoor is inzicht nodig over de besluitvorming in de politiek. Omdat er namelijk veel belangen en ideeën spelen tussen alle politieke partijen. Hierbij heb je namelijk invloed zodra je gaat stemmen.

Politiek-juridische begrippen in het mbo:

 • kenmerken democratie
 • rol van de overheid
 • rechtsstaat en systeem
 • politieke agenda’s
 • Europese politiek
 • invloed van de media

De economische dimensie

De economische dimensie heeft te maken met het begrijpen van het financiële stelsel. En in welke mate geld een rol speelt voor jou. Hiermee gaat het om werkzaamheden de arbeidsmarkt. Maar ook om de verantwoordelijkheid binnen een bedrijf te handhaven. Zodat je ook weet welke regels en wetten er zijn. Het kennen van je rechten en plichten is hierom belangrijk. Als student krijg je inzicht in je eigen wensen in relatie met de financiële middelen. Het maatschappelijk belang is hierbij van de hoogste prioriteit. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als duurzaamheid, cultuur en innovatie.

Economische begrippen in het mbo:

 • rol in de arbeidsmarkt
 • product en service
 • vraag en aanbod
 • bedrijfscultuur
 • consumenten en vak organisaties
 • budgettering

Sociaal-maatschappelijke dimensie

De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft te maken met het deel uitmaken van een gemeenschap. Om hiermee ook een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hier om het functioneren in je eigen woon- en leefomgeving. Maar ook om de acceptatie van verschillende culturen. Om goed om te kunnen gaan met mensen in je sociale omgeving is het nodig dat je als student de normen en waarden van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent. Zodat je deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft hiermee inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In opvattingen en eigen gedrag toon je respect voor deze diversiteit.

Sociaal-maatschappelijke begrippen in het mbo:

 • grondrechten en plichten
 • cultuurverschillen
 • sociale omgangsnormen
 • bevolkingsgroei
 • ethisch handelen

Dimensie vitaal burgerschap

De dimensie vitaal burgerschap is de bereidheid en het begrip om te reflecteren op je eigen leefstijl. Daarmee kan je beter functioneren in de maatschappij. Omdat het gaat over de zorg van je eigen vitaliteit en fitheid. Daarom is het belangrijk de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en voor anderen), leren en ontspannen.

Vitaal gebaseerde begrippen in het mbo:

 • gezonde leefwijze
 • sport en beweging
 • voldoende ontspanning
 • genoeg activiteiten
 • sociale hygiëne