Studeren aan de hogeschool met een functiebeperking

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 17 februari 2021
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool InHolland bieden verschillende voorzieningen aan voor studenten met een functiebeperking. Vraag vóór de start van je opleiding een gesprek aan bij de studentendecaan, zodat jij weet welke ondersteuning mogelijk is en hoe je dit kunt regelen. Bij de HvA heet dit een ‘soft landinggesprek’. Zo zijn er bijvoorbeeld voorzieningen voor studenten met AD(H)D, dyslexie, een chronische ziekte of psychische problemen. Loop je door je functiebeperking studievertraging op? Dan kan je in sommige gevallen een extra beurs krijgen via het ‘profileringsfonds’. Daarnaast kunnen sommige studenten bij de HvA gebruik maken van het Fonds Studeren Functiebeperking.

Hogeschool van Amsterdam: functiebeperking en soft landinggesprek

Ga je starten met een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam en heb je een functiebeperking? Vraag dan zo snel mogelijk een ‘soft landinggesprek’ bij de studentendecaan aan. De studentendecaan weet namelijk welke voorzieningen er zijn op de HvA en hoe je die kunt aanvragen. Samen met de studentendecaan bespreek je wat jij nodig hebt om succesvol te kunnen studeren. Het gesprek is vertrouwelijk.

Algemene voorzieningen HvA

De HvA heeft algemene voorzieningen, zoals rustruimtes, en specifieke voorzieningen voor bijvoorbeeld studenten met AD(H)D of dyslexie.

Algemene voorzieningen

 • Opschorting Bindend Studieadvies (BSA). Loop je door je functiebeperking studievertraging op? Meld dit dan op tijd bij je studentendecaan. Hij kan de opleiding namelijk adviseren om hier rekening mee te houden bij het afgeven van een BSA;
 • Heb je zorg nodig van een arts of psycholoog? Neem dan contact op met het Bureau Studentenartsen of Bureau Studentenpsychologen;
 • Behoefte aan rust en stilte? Ga dan naar een rustruimte in het Wibauthuis, Leeuwenburg of Fraijlemaborg;
 • Vraag ‘toetstijdverlenging’ aan als je door je beperking langer doet over je tentamens;
 • Heb je een functiebeperking? Informeer dan bij de studentendecaan naar de mogelijkheden voor een aangepast studieprogramma. In sommige gevallen kun je bijvoorbeeld elke periode de helft van het aantal vakken volgen. De andere helft volg je dan later. Aanpassingen in het studieprogramma leiden wel vaak tot studievertraging. Bovendien moet je de resultaten behalen die voor iedereen gelden.

AD(H)D en concentratieproblemen

 • Bezoek de voorlichtingsbijeenkomst over studeren met AD(H)D;
 • Meld je aan voor een training over studeren met AD(H)D, waarin je ervaringen uitwisselt, leert plannen en lees- en toetsstrategieën krijgt;
 • Wil je in rust en stilte kunnen werken? In de bibliotheken op verschillende HvA-locaties zijn speciale stiltewerkplekken;
 • Doe de concentratietest voor zelfhulpadvies op maat.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

 • Bezoek de voorlichtingsbijeenkomst over studeren met autisme;
 • Wil je in rust en stilte kunnen werken? In de bibliotheken op verschillende HvA-locaties zijn speciale stiltewerkplekken.

Dyslexie

 • Vraag vóór je eerste lesweek een dyslexieverklaring aan via het Digitaal Servicepunt van de HvA. Met een verklaring heb je namelijk recht op vijfentwintig procent toetstijdverlenging en een vergroting van de toetsopgaven;
 • Volg de training over studeren met dyslexie;
 • Informeer bij de studentendecaan naar het computerprogramma ClaroRead. Dit programma kan teksten voorlezen;
 • Bezoek het taalspreekuur voor hulp bij het schrijven en lezen van teksten, feedback en trainingen;
 • Neem contact op met de studentendecaan als je een verzoek hebt aan de examencommissie of DUO, zoals de verlenging van de prestatiebeurs (een lening die wordt omgezet als gift als je het diploma binnen tien jaar haalt).

Andere functiebeperkingen

Naast bovenstaande voorzieningen biedt de HvA ook voorzieningen voor studenten met:

 • Een angststoornis;
 • Auditieve beperkingen;
 • Borderline;
 • Depressie;
 • Dyscalculie;
 • Motorische beperkingen;
 • Visuele beperkingen.

In dit overzicht staan alle voorzieningen van de HvA.

Platform Limitless

Platform Limitless is opgericht door studenten met een functiebeperking en organiseert speciaal voor deze groep studenten borrels en workshops. Zo kun je hier ervaringen uitwisselen, nieuwe vrienden maken en ondersteuning krijgen van medestudenten. Op die manier wil het platform de HvA leuker en toegankelijker maken voor studenten met een functiebeperking.

Hogeschool InHolland: functiebeperking en voorzieningen

Ook bij Hogeschool InHolland neem je vóór de start van je opleiding contact op met de studentendecaan als je een functiebeperking hebt. Zo kunnen jullie samen bespreken wat jij nodig hebt en wat de hogeschool kan bieden, zodat jij succesvol kunt studeren.

Dyslexie

De standaard voorzieningen voor studenten met dyslexie zijn bij Hogeschool InHolland:

 • Verlenging tentamentijd met twintig procent (minimaal dertig minuten);
 • Toetsopgaven in vergroot of aangepast lettertype;
 • Gebruik van een laptop tijdens een schriftelijke toets met open vragen;
 • Het niet of minder meewegen van spelfouten bij schriftelijke toetsen, tenzij spelling en grammatica het explicite beoordelingscriterium vormen.

Wil je een voorziening voor dyslexie aanvragen? Stuur dan een e-mail aan de studentendecaan met daarin de volgende informatie:

 • Dyslexieverklaring, inclusief het onderzoeksrapport;
 • Aangeven welke voorziening je wilt.

Vervolgens stelt de studentendecaan een advies op. Met dit advies vraag je de voorziening voor dyslexie schriftelijk aan bij de examencommissie van je opleiding. Zonder een officiële toekenning van de examencommissie, kun je geen gebruik maken van een voorziening.

Meer informatie over studeren met dyslexie aan Hogeschool InHolland staat in deze informatiemap voor docenten en studiebegeleiders.

Verlenging prestatiebeurs

Studenten die een prestatiebeurs ontvangen kunnen in sommige gevallen een jaar verlenging aanvragen. Voorwaarden zijn:

 • Je kunt je diploma halen, maar niet binnen de duur van de prestatiebeurs;
 • De studievertraging is het directe gevolg van bijzondere medische omstandigheden.

Meer informatie over de verlenging van de prestatiebeurs staat op de website van DUO.

Studievertraging door functiebeperking? Profileringsfonds!

Loop je studievertraging op door je functiebeperking? Of bijvoorbeeld door familieomstandigheden of een zwangerschap? En heb je daarnaast aanspraak (gehad) op een prestatiebeurs? Dan kan je in sommige gevallen een extra beurs krijgen via het ‘profileringsfonds’. Bekostigde hogescholen zijn namelijk wettelijk verplicht om zo’n fonds voor studenten in te richten (Art. 7.51 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

Meer informatie over het profileringsfonds van Hogeschool InHolland vind je in dit overzicht.

Let op: als je vanwege studievertraging een verlenging van de prestatiebeurs ontvangt, dan kan het zijn dat je bij jouw hogeschool geen financiële ondersteuning uit het profileringsfonds krijgt.

HvA: Fonds Studeren Functiebeperking

Heb je een voorziening nodig die niet vergoed wordt? En heb je hier zelf geen geld voor? Dan kun je bij de HvA in sommige gevallen gebruik maken van het ‘Fonds Studeren Functiebeperking’. De aanvraag voor een vergoeding verloopt via de studentendecaan.

In dit overzicht van de HvA vind je meer informatie over het profileringsfonds en het Fonds Studeren Functiebeperking.