Taal- en schrijfcursussen Nederlands op de universiteit

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 11 september 2020
Heb je weinig ervaring met schrijfopdrachten en wil je goed voorbereid starten met je opleiding? Schrijf je dan in voor een van de volgende taal- en schrijfcursussen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) of de Vrije Universiteit (VU).  De UvA en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bieden een gratis online cursus: ‘Beter schrijven in het hoger onderwijs’. Daarnaast organiseert het Schrijfcentrum van de UvA diverse gratis cursussen, zoals: ‘spelling’, ‘formuleren’, een individuele schrijftraining en een vijfdaagse scriptiebegeleiding in kleine groepjes. Ook de VU biedt taal- en schrijfcursussen aan: ‘Lastige kwesties in het Nederlands’, ‘Schrijven in een academische stijl’ en ‘Op weg naar een samenhangende tekst’. Op de website Taalwinkel.nl – het online taaladviespunt van de HvA en UvA – vind je veel informatie en instructievideo’s over spelling, schrijfstijl, woordenschat en grammatica.

Taal- en schrijfcursussen

Je bent klaar voor een nieuwe stap in je onderwijscarrière en hebt je ingeschreven voor een opleiding aan een universiteit. Je hebt er veel zin in, maar je bent tegelijkertijd ook onzeker. Alles is nieuw en je hebt gehoord dat je op de universiteit veel schrijfopdrachten krijgt. Maar je hebt moeite met tekststructuur, woordgebruik, spelling en grammatica. Om je Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren kun je aan de UvA en de VU taal- en schrijfcursussen volgen.

HvA en UvA: cursus ‘Beter schrijven in het hoger onderwijs’

Veel eerstejaarsstudenten binnen het hoger onderwijs hebben een onvoldoende of zwakke Nederlandse taalbeheersing. Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar Nederlands en academische communicatie, Marc van Oostendorp.

De studenten hebben onder andere moeite met het schrijven van teksten. Daarom hebben de HvA en UvA, op advies van de Nederlandse Taalunie, een gratis online schrijfcursus ontwikkeld: de MOOC ‘Beter schrijven in het hoger onderwijs’. Deze cursus bevat korte, heldere instructievideo’s en handige tips en informatie. Ook ga je hier zelf aan de slag met een schrijfopdracht. Een andere cursusdeelnemer geeft hierop feedback.

Zes modules

De cursus bestaat uit zes modules:

 1. Schrijfproces en schrijfgedrag: je analyseert je eigen schrijfproces- en gedrag en leert verschillende fasen van het schrijfproces kennen;
 2. Voorbereiden schrijfopdracht: kennismaken met verschillende brainstormtechnieken, een doelgroepanalyse maken, het tekstdoel bepalen, een centrale vraag formuleren, een schrijfplanning maken en databases gebruiken voor geschikte literatuur;
 3. Structureren: een tekstschema maken, een inleiding en conclusie schrijven en een alinea opbouwen;
 4. Eerste versie schrijven: een goede eerste versie van je tekst schrijven met behulp van je tekstschema en feedback geven op een eerste versie aan de hand van een aantal criteria;
 5. Tweede versie schrijven: signaalwoorden in tekst gebruiken, structuur aanbrengen, begrijpelijk formuleren, wetenschappelijke schrijfstijl hanteren, inhoudelijke titels en tussenkopjes formuleren en kritisch naar eerste versie kijken en herschrijven;
 6. Eindredactie: tekst redigeren op grammatica, spelling en leestekens, de lay-out verzorgen, (online) tools inzetten bij eindredactie en je tekst gestructureerd corrigeren aan de hand van een beoordelingsmodel.

Ook voor scholieren en mbo-studenten

De cursus is niet alleen geschikt voor studenten van hogescholen en universiteiten, maar ook voor scholieren en mbo-studenten die zich op een studie in het hoger onderwijs willen voorbereiden. Bovendien kun je de cursus op ieder moment volgen, wanneer het jou uitkomt. Ook kun je kiezen met welke module je wilt starten. Op de website ‘Beter schrijven in het hoger onderwijs’ meld je je aan via my courses.

Schrijfcentrum UvA: individuele begeleiding schrijven

UvA-studenten die na het volgen van de MOOC nog steeds moeite hebben met academisch schrijven, kunnen bij het Schrijfcentrum van de UvA terecht voor gratis individuele schrijfbegeleiding. De begeleiding wordt verzorgd door oudejaarsstudenten die goed kunnen schrijven en getraind zijn om andere studenten te begeleiden. Je kunt een afspraak maken met een studenttutor van het Schrijfcentrum voor hulp bij een verslag, paper, essay of scriptie in het Nederlands of Engels. De tutor helpt met:

 • begrijpelijk formuleren;
 • tekststructuur;
 • academische schrijfstijl.

De begeleiding werkt als volgt: je stuurt per mail een tekst toe naar de tutor, de tutor leest de tekst en vervolgens bespreken jullie samen de tekst tijdens een afspraak. De tutor corrigeert de tekst niet, maar helpt jou bewust te worden van je schrijfstijl en die te verbeteren. Indien nodig kunnen vervolgafspraken worden gemaakt.

Voor een afspraak met een tutor vul je dit aanvraagformulier in. Wil je hulp bij een Engelse tekst? Gebruik dan dit aanvraagformulier.

Voor meer informatie kun je mailen naar: schrijfcentrum@uva.nl

Schrijfcentrum UvA: workshop scriptieweek

Het Schrijfcentrum organiseert met regelmaat de workshop ‘scriptieweek’. Tijdens deze vijfdaagse cursus adviseert en ondersteunt een tutor studenten in groepjes van vier bij het schrijven van hun Nederlands- of Engelstalige bachelor- of masterscriptie. Twee keer per dag spreken de studenten en de tutor online af om een dagplanning te maken, de voortgang te bespreken en advies en ondersteuning te krijgen. Ook is er gelegenheid om individueel met de tutor af te spreken.

Houd  deze webpagina van het Schrijfcentrum van de UvA in de gaten voor de bekendmaking van nieuwe cursusweken.

Voor meer informatie over taal- en schrijfcursussen kun je mailen naar: schrijfcentrum@uva.nl

Schrijfcentrum UvA: workshops ‘spelling’ en ‘formuleren’

Het schrijfcentrum biedt regelmatig workshops ‘spelling’ en ‘formuleren’ aan. Hier leer je onder andere hoe je werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd schrijft; met een ’t’, een ‘d’ of ‘dt’.

Houd deze webpagina van het Schrijfcentrum van de UvA in de gaten voor de bekendmaking van nieuwe workshopdagen.

Voor meer informatie over de workshops kun je mailen naar: schrijfcentrum@uva.nl

VU: workshop ‘lastige kwesties in het Nederlands’

In deze drieënhalf uur durende workshop staat een aantal lastige kwesties in de zinsbouw en het woordgebruik van het Nederlands centraal, zoals:

 • verkeerde samentrekkingen;
 • pleonasmen (groen gras, ronde cirkel);
 • tautologieën (pais en vree, enkel en alleen);
 • leestekens.

De workshop biedt plaats aan vijftien studenten en kost 40 euro. De deadline voor inschrijven is het voorjaar 2021.

Voor meer informatie over deze workshop kun je contact opnemen met de docent Margreet Onrust: m.g.onrust@vu.nl. 

VU: schrijven in een academische stijl

Tijdens deze drieënhalf uur durende workshop leren studenten hoe zij hun scriptie in een academische stijl schrijven. De docent behandelt een aantal kenmerkende eigenschappen van een academische stijl in het Nederlands en bespreekt wat de functie hiervan is. Vervolgens kijkt de docent samen met de studenten naar tekstmateriaal dat de studenten eerder hebben ingeleverd. Door dit tekstmateriaal te vergelijken met de academische stijl die van de studenten verwacht wordt leren de studenten wat ze moeten verbeteren.

De cursus kost 40 euro en er is plek voor vijftien deelnemers. Houd deze webpagina van de VU in de gaten voor nieuwe cursusdata.

Voor meer informatie over deze workshop kun je contact opnemen met de docent Margreet Onrust: m.g.onrust@vu.nl.

VU: op weg naar een samenhangende tekst

Tijdens deze drieënhalf uur durende workshop leren studenten hoe ze een samenhangende tekst schrijven. Ze maken kennis met de functie en toepassing van paragrafen, alinea’s en zinnen onderling. Ook leren zij herkennen wanneer een noodzakelijk verband in de tekst ontbreekt en hoe dat komt. Tijdens de workshop oefenen de studenten met verschillende grote en kleine tekstdelen.

De cursus vindt plaats in het voorjaar van 2021 en kost 40 euro. Er is plek voor vijftien deelnemers. Deadline voor inschrijven is voorjaar 2021.

Voor meer informatie over deze workshop kun je contact opnemen met de docent Margreet Onrust: m.g.onrust@vu.nl.

Taalwinkel

Heb je direct hulp nodig bij het schrijven van een tekst en kun je niet wachten op een workshop? Op Taalwinkel, het online taaladviespunt van de HvA en UvA, vind je veel informatie en instructievideo’s over spelling, schrijfstijl, woordenschat en grammatica.

Meer artikelen over Ontwikkeling hoger onderwijs