Tag: peuters

Dagindeling voorschool is niet handig voor mijn kind. Wat kan ik doen?

Uit vraag en antwoord > Schoolkeuze voorschool

Voorschool plusgroep voor peuters met extra zorgbehoeften

Uit vraag en antwoord > Passend onderwijs voorschool