Dagindeling voorschool is niet handig voor mijn kind. Wat kan ik doen?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 20 oktober 2021
Alle Amsterdamse peuters kunnen vanaf twee jaar naar de voorschool. Meestal gaan zij zestien uur per week, verspreid over minimaal drie dagen. Maar peuters mogen ook minder of meer uur naar de voorschool. Voorscholen bieden vaak een ochtend- en middagprogramma aan en bepalen zelf de dagindeling. Is de dagindeling niet handig voor uw kind? Bijvoorbeeld omdat uw kind nog een middagdutje doet? Ga dan in overleg met de voorschool.

Onhandige dagindeling voorschool

Vaak legt een voorschool regels vast in het pedagogisch beleidsplan over de dagindeling en tijden voor halen en brengen. Er staat dan bijvoorbeeld: “Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind aan het begin van het ochtend- of middagprogramma brengen.”

Maar het kan zijn dat de dagindeling niet handig is voor uw kind. Bijvoorbeeld omdat uw kind nog een middagdutje doet. Bespreek dit dan met de voorschool. Soms zijn zij flexibel met de regels, vooral als uw kind pas net twee is. Misschien kunt u uw kind eerder ophalen bij het ochtendprogramma, zodat het op tijd naar bed kan. Of misschien kan het wat later beginnen met het middagprogramma.

Ook kan het zijn dat een volledig ochtend- of middagprogramma nog te veel is voor uw peuter van net twee jaar. Bespreek dit met de voorschool en kijk of jullie hier samen een oplossing voor kunnen bedenken.

Bespreek naast het aantal uren ook wat handige dagen zijn om uw peuter te brengen. Misschien kan uw kind twee dagen per week meedoen met het ochtendprogramma en twee dagen per week met het middagprogramma.

Uren en tijden verschillen per voorschool

Een voorschool is wettelijk verplicht om zestien uur VVE per week aan te bieden, verspreid over minimaal drie dagen (Art. 2 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie).

Maar een voorschool mag zelf de dagindeling bepalen. Ook mogen zij zelf bepalen hoeveel uren zij per dag aanbieden en of ze werken met langere of kortere dagdelen. Hiervoor zijn namelijk geen landelijke richtlijnen. De keuzes die voorscholen hierin maken zijn onder andere afhankelijk van de personele bezetting, de wensen van ouders en het aantal peuters met een VVE-indicatie.

Aantal uur VVE vrije keuze ouders

Ouders zijn niet verplicht om hun kind zestien uur naar de voorschool te laten gaan. Maar dit wordt wel door de gemeente geadviseerd, omdat meer uren VVE effectiever is voor de (taal)ontwikkeling van het kind. Sommige ouders besluiten hun kind minder uur per week te brengen, terwijl andere ouders juist voor meer uur kiezen.

Voorbeeld van ochtend- en middagprogramma

De meeste voorscholen werken met een vaste dagindeling voor de ochtend en de middag, zodat dit vertrouwd en voorspelbaar is voor peuters en ouders. Een voorbeeld van een dagindeling waarbij het ochtend- en middagprogramma vrijwel identiek zijn:

Ochtendprogramma
08.15 – 8.30 ontvangst kinderen
08.30 – 8.50 gezamenlijke start in een kring, hulpje van de dag helpt de leidster
08.50 – 9.30 individuele activiteit voor peuters, knutselen, vrij spelen
09.30 -09:45 gezamenlijke activiteit, samen spelen, voorlezen
09.45 – 10.15 gezamenlijke kring, liedjes zingen, fruit eten en drinken
10.15 -11:00 vrij spelen en aansluitend samen opruimen
11:00 -11.30 buiten spelen, indien slecht weer een binnenactiviteit met muziek of dans
11.30 -12:00 gezamenlijk afscheid/boekje/liedje
Middagprogramma
12.15 -12.30 ontvangst kinderen
12.30 – 12.50 gezamenlijke start in een kring, hulpje van de dag helpt de leidster
12.50 – 13.30 individuele activiteit voor peuters, knutselen vrij spelen
13.30 -15:00 gezamenlijke activiteit, samen spelen, voorlezen
15:00 – 15:15 gezamenlijke kring, liedjes zingen, koek eten en drinken
15:15 – 15:45 buiten spelen, indien slecht weer een binnenactiviteit met muziek of dans
15:45 -16:00 gezamenlijk afscheid/boekje/liedje

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Schoolkeuze voorschool