Voorschool plusgroep voor peuters met extra zorgbehoeften

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 29 januari 2020
Een voorschool plusgroep is een kleine VVE-groep voor peuters met specifieke zorgbehoeften. Op de plusgroep besteden hoogopgeleide pedagogische medewerkers extra aandacht aan taal, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat peuters kunnen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. Er zijn voorschool plusgroepen in de stadsdelen West, Zuidoost en Noord. De aanmelding verloopt via het Ouder- en Kindteam (OKT) of via een andere voorschool of kinderopvang in de buurt.

Wat is een voorschool plusgroep?

Een voorschool plusgroep is een kleine vve-groep voor peuters met een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere gebieden, waaronder:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Cognitieve ontwikkeling;
  • Spelontwikkeling;
  • Motorische ontwikkeling;
  • Taalontwikkeling.

Voorschool plusgroepen bestaan uit maximaal acht tot tien peuters, zodat er veel individuele aandacht is voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn hoogopgeleid en besteden extra aandacht aan bijvoorbeeld taal, motoriek en spel.

Subsidie gemeente Amsterdam

Voorschool plusgroepen zijn kostbaar omdat de groepen klein zijn en er hoogopgeleid personeel voor de groep staat. Daarom heeft de gemeente Amsterdam een subsidieregeling ontwikkeld voor kindcentra die een programma ontwikkelen voor peuters met specifieke zorgbehoeften.

De voorwaarden voor subsidie staan onderaan in het artikel: ‘Subsidie Voorschoolse educatie en ontwikkelaanbod Amsterdam 2021’. Deze regeling past binnen het beleidsplan van de gemeente Amsterdam: ‘Eén voorziening voor alle Amsterdamse peuters’.

Doorstromen naar regulier basisonderwijs

Het doel van de voorschool plusgroep is om de kinderen door te laten stromen naar het reguliere basisonderwijs. Vaak werken de voorschool plusgroep en de gekoppelde basisschool met hetzelfde vve-programma, zodat er een doorgaande leerlijn is. Bovendien is de overstap naar de basisschool voor het kind zo minder groot.

Twee maanden voor de overstap naar de basisschool vult de pedagogisch medewerker een overdrachtsformulier in. Zij bespreekt dit met de ouders, zodat zij eventueel correcties of aanvullingen kunnen doen. Daarna vindt er vaak een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht op de basisschool, waarin informatie over de leerling wordt overgedragen.

Meer informatie over de overstap staat in: ‘De overstap van de voorschool naar de basisschool.’

Waar vind ik een voorschool plusgroep?

  • Kinderopvangorganisatie Impuls heeft twee voorschool plusgroepen, in Geuzenveld en Bos en Lommer.
  • Stichting Swazoom kinderopvang heeft twee voorschool plusgroepen in Zuidoost, in de Prof. dr. IC. van Houteschool en de Morijn in Reigersbos.
  • Kinderopvangorganisatie Combiwel heeft een voorschool plusgroep in Noord: het Zandkasteel. Zij werken met het vve-programma Uk & Puk  en hebben maximaal acht kinderen in de groep.

Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft de medewerkers van het Zandkasteel in 2019 geïnterviewd. In dit artikel vertellen zij hoe een dag op de groep eruit ziet.

Geen rechtstreekse aanmelding

Ouders kunnen hun kind niet rechtsreeks aanmelden voor een voorschool plusgroep, omdat de aanmelding via het Ouder- en Kindteam (OKT) of via een andere voorschool of kinderopvang in de buurt verloopt. Vervolgens bekijken de medewerkers van de voorschool plusgroep of de groep geschikt is voor het kind.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Passend onderwijs voorschool