Tag: plichten

Wat is het recht op onderwijs?

Uit vraag en antwoord > Inschrijvingsplicht

Wat betekent kwalificatieplicht?

Uit vraag en antwoord > Kwalificatieplicht en VSV

Nieuw boekje rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school

Blogbericht van 29 mei 2009