Nieuw boekje rechten en plichten helpt ouders bij samenwerking met school

Geplaatst door OCO op 29 mei 2009

Waar heb ik recht op als ouder in het onderwijs? En wat zijn mijn plichten? Deze vragen komen dagelijks voor bij OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie in Amsterdam.) Vaak gaat het om de manier van communiceren tussen school en ouders en leerlingen. Ouders willen weten wat ze mogen verwachten van een school en waar ze recht op hebben. OCO heeft een aantal rechten en plichten van ouders (en leerlingen) op papier gezet. Het boekje “Rechten en plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse Onderwijs” is een eerste aanzet.

Moeten
De rol van ouders in het onderwijs is al langere tijd een ‘hot’ discussieonderwerp. Contracten sluiten met school, betrokken zijn, problemen voorkomen, in 10 minuten per half jaar begrijpen hoe het met je kind gaat op school, voorlezen en helpen, zorgen dat de kinderen op tijd zijn, niet spijbelen, leerambities hebben, ouderkamers: ouders moeten veel. Ouders willen ook veel. Goed onderwijs. Duidelijke informatie over de ontwikkeling van hun kind én over de kwaliteit van de school. Helderheid over besluiten die de school neemt. Meepraten als het gaat over de toekomst van hun kind. Vaak weet niemand precies hoe het zit met de rechten en plichten van ouders. En dat levert nog weleens onnodige problemen op.

Antwoorden
OCO beantwoordt dagelijks vragen van ouders over schoolgaan. Vanuit de antwoorden op die vragen is het boekje ‘Rechten en Plichten van ouders en leerlingen in het Amsterdamse onderwijs’ samengesteld. Met regels over aanmelding, het leerlingdossier, zittenblijven of schoolzwemmen op de basisschool. En over de overgang naar het voortgezet onderwijs, kleding, examens en schorsing. En natuurlijk over kwaliteit, aansprakelijkheid en medezeggenschap.

Ouders en school zijn gediend bij een goede communicatie. Die communicatie is mogelijk als beide partijen zich bewust zijn van hun rechten en plichten en aan de hand daarvan een gemeenschappelijke basis weten te vinden. Tot nu toe was dat voor ouders een enorme klus. Nu kunnen beide partijen de zaken helder en overzichtelijk terugzoeken in dit boekje. Een belangrijke stap vooruit in de emancipatie van de rol van ouders in het onderwijs en een groot gemak voor de school bij veelvoorkomende en zeer uiteenlopende vragen.

Cohen
Het boekje is gepresenteerd op 26 mei 2009 tijdens het debat ‘Rechten en plichten’ in De Balie, waar onder meer burgemeester Job Cohen (in een videoboodschap) benadrukte dat het hard nodig is dat ouders en school samenwerken aan kwaliteit en dat het daarbij van groot belang is dat ouders goed geïnformeerd zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog