Tag: *toetsen

Krijgt mijn kind op de voorschool toetsen?

Uit vraag en antwoord > Beoordeling voorschool

Leesvaardigheid en argumentatie oefenen voor centraal examen Nederlands havo en vwo

Uit vraag en antwoord > Eindexamen voortgezet onderwijs

LOVS-toetsen: wat zijn de M-toets en E-toets?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Wat betekenen de verschillende toets-begrippen in Cito?

Uit vraag en antwoord > Leerlingvolgsysteem

Is deelname aan de toetsen LAT-CAP-SEM verplicht?

Uit vraag en antwoord > Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Toetsen in het voortgezet onderwijs

Uit vraag en antwoord > Toetsen