Leesvaardigheid en argumentatie oefenen voor centraal examen Nederlands havo en vwo

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 8 januari 2022
Het centraal examen (CE) Nederlands voor havo en vwo bestaat uit leesvaardigheid en argumentatie. Op de websites van Cito en Eindexamensite kun je hiervoor oefenen met oude examens. Bovendien biedt Eindexamensite voor 25 euro toegang tot alle examenstof voor alle vakken, zodat je geen examenbundels hoeft te kopen. Daarnaast staan op bijlesxtra.nl handige video’s over argumentatieschema’s en slimme trucs voor tijdens het eindexamen. Op examenblad.nl vind je praktische en inhoudelijke informatie over alle examenvakken, zoals roosters, toegestane hulpmiddelen en syllabi.

Wat moet ik kunnen voor het centraal examen Nederlands havo en vwo?

Het centraal examen (CE) Nederlands voor havo en vwo bestaat uit twee onderdelen:

 • Leesvaardigheid: teksten analyseren, interpreteren en beoordelen;
 • Argumentatie: een betoog analyseren en beoordelen.

Het College voor Toetsen en Examens (CVTE) bepaalt de inhoud van het centraal eindexamen Nederlands en legt dit vast in een examenprogramma.

Websites met oefenstof voor centraal examen Nederlands havo en vwo

 • Examenkompas van Cito
  Gratis oefenstof: Cito biedt toegang tot (onder andere) oude centraal examens Nederlands. Hieronder staan downloads met teksten, opgaven en antwoorden uit 2017 tot en met 2019:
Havo 2017 tijdvak 1TekstenOpgaven Antwoorden
Havo 2018 tijdvak 1TekstenOpgavenAntwoorden
Havo 2019 tijdvak 1TekstenOpgavenAntwoorden
Vwo 2017 tijdvak 1TekstenOpgavenAntwoorden
Vwo 2018 tijdvak 1TekstenOpgavenAntwoorden
Vwo 2019 tijdvak 1TekstenOpgavenAntwoorden
 • Eindexamensite.nl
  Betaalde oefenstof: voor 25 euro heb je onbeperkt toegang tot de examenstof van alle vakken en oefenexamens. Ook kun je oefenen op specifieke onderwerpen, zoals argumentatieschema’s en functiewoorden. Het voordeel van deze site voor examentraining is dat je geen dure examenbundels hoeft aan te schaffen. Bovendien hoef je de teksten en opgaven niet zelf op te zoeken op Cito of Examenblad, want de site combineert alles voor je.

Video’s met uitleg en tips over leesvaardigheid en argumentatie voor het centraal examen Nederlands havo en vwo

 • ‘Examentips Nederlands’ van Maarten de Krosse
  In deze examenvideo geeft docent Maarten de Krosse negentien tips voor het CE Nederlands havo en vwo. Hij verdeelt die over vijf categorieën: 1) voordat je begint; 2) precies lezen; 3) antwoorden; 4) dezelfde vragen en 5) veelgemaakte fouten. De film duurt ongeveer twee uur. Als je minder tijd wilt besteden: in de eerste zeventien minuten krijg je negentien tips kort samengevat.
 • Meer video’s van Maarten de Krosse
  Video’s over leesvaardigheid en argumentatie met het CE havo Nederlands uit 2015 en het CE vwo Nederlands uit 2018 als voorbeeld.
 • ‘Slimme trucjes tijdens het examen Nederlands’ van Arnoud Kuijpers
  In deze video legt docent Arnoud Kuijpers in veertien minuten uit welke trucs je kunt toepassen bij het beantwoorden van de vragen uit het CE Nederlands. Bijvoorbeeld: ‘Bij vragen waarin tekstgedeeltes worden geciteerd, staat het antwoord op de vraag vaak vlak voor of na het citaat’. Kuijpers gebruikt hierbij het eindexamen havo uit 2016 als voorbeeld.
 • Meer video’s van Arnoud Kuijpers
  Andere video’s van docent Kuijpers over leesvaardigheid:  beeldspraak en functiewoorden.En over argumentatie: argumentatieschema’s.
 • Bijlesxtra.nl
  Deze pagina bevat een lijst video’s over onder andere spelling, leesvaardigheid en grammatica. Maar er staan ook speciale examenvideo’s Nederlands op site, waarin docenten tips en uitleg geven aan de hand van oude examens.

In 2022 krijgen eindexamenkandidaten twee herkansingen voor het CE. Dit geldt ook voor het kernvak Nederland. Leerlingen mogen examens spreiden en ervoor kiezen om Nederlands pas in het tweede tijdvak voor het eerst te maken. Een eventuele herkansing vindt dan in het derde tijdvak plaats. Meer informatie? Kijk op: mijneindexamen.nl

Examenblad.nl bevat praktische informatie van de overheid over de centrale examens

Op de website examenblad.nl van het College voor Toetsen en Examens staat praktisch informatie, zoals roosters en toegestane hulpmiddelen bij de examens. Ook staat er inhoudelijke informatie over alle eindexamenvakken voor alle niveaus: vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo.

Praktische informatie voor Centraal Examen Nederlands havo 2022

Praktische informatie voor Centraal Examen Nederlands vwo 2022

Moeite met plannen en concentreren? Tips!

Heb je moeite met de voorbereiding op je CE Nederlands? Of ben je erg zenuwachtig voor het examen? Zorg dan voor een rustige werkomgeving, voldoende ontspanning en een goede nachtrust. Meer tips vind je in: ‘Hoe kan ik mijn examen goed leren? Examentips!’

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Eindexamen voortgezet onderwijs