UPDATE: Zwarte Lijst voor scholen

Geplaatst door OCO op 9 september 2010

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders op om het te melden als een school de regels (zie downloads) voor de gratis schoolboeken overtreedt. Iedere melding wordt door de VOO nagegaan. Als de melding klopt, komt de school op de zwarte lijst. Iedere melding wordt geanonimiseerd doorgegeven aan het ministerie van OCW.

U kunt per e-mail naar een school aanmelden. Geeft u hierbij de naam van de school, de plaats en wat er mis is rond de schoolboeken.

Zwarte Lijst
Per 9 september 2010 staan de volgende scholen uit Amsterdam op de Zwarte Lijst van de VOO:

Ten onrechte
Scholen die van mening zijn dat zij ten onrechte op deze lijst staan, kunnen een mail sturen naar voo@voo.nl.

Meer artikelen over Blog