Vijf tips als je nog in onzekerheid zit over de loting

Geplaatst door OCO op 7 april 2023
Donderdag 6 april werd de uitslag bekend voor de 7.779 leerlingen die meededen aan de loting van 2023, voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Voor ouders/verzorgers en leerlingen die dit paasweekeinde in onzekerheid verkeren vanwege de lotingsuitslag hieronder de vijf belangrijkste onderwerpen: ervaringen delen bij VSA, uitslag nog onbekend, 11 april laatste dag 2e ronde, reservelijsten en bezwaar tegen uitloting.

Tip 1: Deel ervaringen bij VSA

Op het forum van stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (zie stichtingvsa.nl) kunnen ouders hun mening geven over de loting. Daarnaast organiseert VSA dinsdagavond een bijeenkomst waar lotgenoten met uitgelote kinderen hun ervaringen kunnen delen. Ook zal VSA ouders daar bijpraten hoe ouders samen sterk staan om de schoolbesturen te bewegen het aanbod beter te laten aansluiten op de vraag en hoe acties van ouders in het verleden tot aanpassingen in de lotingsystematiek hebben geleid. Opgeven voor de bijeenkomst dient te gebeuren via het aanmeldformulier van VSA.

Tip 2: Uitslag nog onbekend? Informeer bij ELK of basisschool

Ouders hebben in een email van 4 april hun inlogcode voor het ouderportaal om de uitslag te zien ontvangen, dit is een andere link dan voor de digitale aanmelding. Voor inlogproblemen graag contact opnemen met de servicedesk van ELK, bereikbaar per e-mail via servicedesk.ouders@elkadam.nlof per telefoon op 020-8119944. De servicedesk van ELK kan sneller helpen als ouders het ELK-nr van hun kind al paraat hebben. Overigens kan de basisschool de uitslag ook inzien en kunnen ouders daar ook de uitslag opvragen.

Tip 3: Na paasweekeinde nog maar 1 dag voor 2e ronde!

Als ouders/kinderen liever een andere school willen dan waar ze zijn ingeloot, dan vinden ze hier de lijst waar nog plek is. Ze moeten dan eerst afmelden (bij de leerlingenadministratie van) de school van plaatsing. Vervolgens stellen ze een nieuwe voorkeurslijst op en loggen ze in via ouderportaalelk.nl (met dezelfde inlog als voor de eerste digitale aanmelding). Dit kan slechts van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 april 2023. Er geldt in de 2e ronde geen plaatsingsgarantie en er is dan ook geen verplichte lijstlengte. 13 april 15:30 uur is de uitslag van de 2e ronde bekend.

Tip 4: Reken niet teveel op reservelijsten

Tegelijk met de uitslag van de 1e ronde zien ouders ook het lotnummer van hun kind en de positie over de reservelijst van iedere school waar het kind voor is uitgeloot. De reservelijst blijft geldig tot de zomervakantie. Ouders kunnen tussentijdse verschuivingen op de reservelijst niet zien en krijgen pas bericht van de betreffende school als hun kind aan de beurt is. Alleen als een kind een hele gunstige plek heeft (1e of 2e op reservelijst) is er nog enige hoop, anders is het niet realistisch. Lees meer over de reservelijsten in het artikel Veelgestelde vragen over de Centrale Loting & Matching.

Tip 5: Bedenk of bezwaar zin heeft

Een bezwaar tegen uitloting wordt zelden toegewezen en maakt alleen kans als er zulke zwaarwegende bijzondere omstandigheden zijn dat een uitzondering te rechtvaardigen is tegenover de andere deelnemers aan de loting. Ook moet aangetoond worden dat de school van plaatsing objectief gezien niet passend is. Bezwaren maken in de praktijk alleen kans als er verifiëerbare ondersteundende verklaringen zijn van de basisschool, behandelaars en/of andere betrokken experts of instanties. OCO kan helpen door een concept bezwaarschriften na te lezen. Maak hiervoor een afspraak voor vervolgcontact in de 1e of 2e week na de loting. Het bezwaar moet binnen 6 weken (voor 18 mei) ingediend worden. Zie voor meer info Bezwaar indienen tegen de lotingsuitslag? Dit moet je weten!

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog