20 juni 2012: Voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Geplaatst door OCO op 25 mei 2012

Het is nog een tijdje onzeker geweest, maar nu is het dan definitief, vanaf augustus 2012 biedt AMOS als eerste schoolbestuur voltijds onderwijs aan voor hoogbegaafde leerlingen. Nadat onlangs het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en er voldoende belangstelling bleek te zijn van ouders, is geconcludeerd dat AMOS de locaties, de competenties en de inzet heeft om van start te gaan met onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen.

AMOS zal vanaf augustus het nieuwe onderwijs aanbieden op twee locaties in Amsterdam, namelijk op de Vlinderboom in Amsterdam-West en op de Poseidon in Amsterdam-Oost. Op beide locaties wordt met twee groepen gestart, waardoor er voorlopig plaats is voor 60 tot 80 kinderen van 6 t/m 11 jaar. De groepen waar de hoogbegaafde leerlingen in komen te zitten maken wel gewoon deel uit van de twee basisscholen, maar de kinderen krijgen aangepast onderwijs. Hoe de inschrijving en selectie zullen verlopen, wordt momenteel nog uitgewerkt.

Na onderzoek heeft AMOS overigens besloten geen samenwerking aan te gaan met de Leonardo stichting. Wel gaat AMOS gebruik maken van de ervaringen en kennis die zij hebben opgedaan bij andere scholen gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

AMOS begrijpt dat er veel ouders zijn die nog met vragen zitten, maar op het moment hebben zij weinig tijd om al deze vragen te beantwoorden. Wel proberen zij iedereen zo veel mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken. Heeft u écht een noodzakelijke vraag, welke verderop in het proces niet beantwoord zal worden, dan kan gemaild worden naar HBonderwijs@amosonderwijs.nl

Ouders, waarvan bij AMOS bekend is dat zij interesse hebben in dit type onderwijs voor hun hoogbegaafde kind, kunnen over ongeveer twee weken een inschrijfformulier via de mail verwachten.

Voor ouders die graag nog wat meer informatie willen wordt er een informatieavond georganiseerd.

Wanneer: 20 juni 2012
Waar: Basisschool De Vlinderboom, Nicolaas Beetsstraat 40 in Amsterdam
Vanaf: 19.30 uur

Meer artikelen over Blog