Wanneer gaat het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid in?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 23 september 2014
Uiterlijk 10 maart 2015 kunnen ouders hun kind aanmelden volgens het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid voor het basisonderwijs. De eerste kinderen worden geplaatst aan het begin van schooljaar 2015-2016.

Voor alle kinderen geboren vanaf 1 juli 2011

Het schooljaar 2015-2016 is het eerste jaar dat kinderen volgens het nieuwe stedelijke toelatingsbeleid geplaatst worden. Kinderen mogen op vier-jarige leeftijd naar de basisschool. Vier jaar teruggerekend vanaf het ingangsjaar van het nieuwe beleid, betekent dat het nieuwe stedelijk toelatingsbeleid geldt voor alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 juli 2011.

Aanmelding vanaf 3 tot 3,5 jaar

Ouders kunnen hun kind aanmelden als het tussen de 3 en 3,5 jaar oud is, dus uiterlijk een half jaar voordat het kind naar school gaat. De eerste groep kinderen die begin schooljaar 2015-2016 naar de basisschool gaat, heeft tot 10 maart 2015 de tijd om zich aan te melden.

Voorkeur en voorrang

Ouders melden hun kind aan op de school die hun eerste voorkeur heeft. Bij de aanmelding geven de ouders ook aan welke andere scholen hun voorkeur zouden hebben en wat daarbinnen de volgorde is, mochten scholen onvoldoende plek hebben. Ouders hebben met hun kind voorrang op de 8 scholen die het dichtste bij het (hoofd-) woonadres van het kind liggen. Ook krijgen broertjes en zusjes voorrang. Zie voor verdere details over voorkeur en voorrang de links onderaan dit bericht.

Schoolbesturen hebben al besloten, gemeenteraad vergadert 23 oktober

Het overlegorgaan van de schoolbesturen, het BBO, heeft een persbericht verstuurd om te laten weten dat het toelatingsbeleid definitief wordt ingevoerd. Binnen de gemeenteraad leven nog vragen met betrekking tot vrije schoolkeuze en passend onderwijs. Op 23 oktober 2014 wordt het stedelijk toelatingsbeleid besproken in de gemeenteraadscommissie Jeugd & Cultuur.

Meer informatie

Op de website van OCO zal de informatie over het toelatingsbeleid nog uitgebreid worden. Zie voorlopig voor meer informatie de website van gemeente Amsterdam via www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk, of de website van het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) www.bboamsterdam.nl.

Meer artikelen over Blog