Tag: schoolkosten

Wanneer wordt studiefinanciering overgemaakt?

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

Hoeveel studiefinanciering krijg ik per maand in het mbo?

Uit vraag en antwoord > Organisatie middelbaar beroepsonderwijs

Heb ik als scholier recht op een tegemoetkoming voor de schoolkosten?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten

Ben ik verplicht om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen?

Uit vraag en antwoord > Ouderbijdrage en kosten