Wat is de zomerschool voor zittenblijvers?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 19 mei 2015
Jaarlijks blijven ongeveer 28.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. In verhouding tot andere westerse landen ligt het gemiddelde in Nederland hoog. Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben de ambitie uitgesproken om het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs te reduceren. De zomerschool wordt gezien als belangrijk middel om die ambitie waar te maken. Maar wat is de zomerschool precies?

Wat houdt de zomerschool in?

Een zomerschool is niet een aparte school, maar een extra lesprogramma voor zittenblijvers in het voortgezet onderwijs. Het programma wordt in de zomer aangeboden. De zomerschool heeft als doel om taal- of leerachterstanden bij zittenblijvers te verkleinen, zodat zij alsnog overgaan naar het volgende leerjaar. In de zomer van 2013 en 2014 is geëxperimenteerd met de eerste zomerscholen voor zittenblijvers.

Voor wie is deze zomerschool?

De zomerschool voor zittenblijvers is bedoeld voor leerlingen die dreigen te blijven zitten op slechts één of twee vakken. De zomerschool biedt leerlingen een nieuwe kans om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar.

Wat leer je op deze zomerschool?

Zittenblijvers worden op de zomerschool bijgespijkerd. Zij krijgen dan ook geen nieuwe lesstof. Leerlingen volgen slechts een beperkt aantal vakken, maar wel leerstof van het gehele leerjaar. Het intensieve lesprogramma is bedoeld om de vereiste leerstof alsnog eigen te maken. Via een eindtoets laten de deelnemers zien of zij de geleerde stof beheersen. De school bepaalt of een leerling wordt bevorderd.

Wanneer start de zomerschool?

Scholen krijgen subsidie om het lesprogramma tijdens de zomervakantie aan te bieden. De school mag zelf bepalen welke weken van de zomervakantie hiervoor worden gebruikt. Het lesprogramma van de zomerschool duurt minimaal twee weken.

Waarom een zomerschool?

Jaarlijks blijven ongeveer 28.600 leerlingen zitten. Dat is 5,8% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit percentage is hoog vergeleken met andere westerse landen. Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben in het Sectorakkoord VO-OCW gezamenlijk de ambitie opgesteld om het aantal zittenblijvers te reduceren van 5,8% naar 3,8% in 2020. De zomerschool is een belangrijk middel om het aantal zittenblijvers te reduceren.

Hoe weet ik welke zomerscholen er zijn?

Zomerscholen ontvangen subsidie om het aantal zittenblijvers terug te dringen. In 2013 startten CNV Onderwijs en VO-raad met de zomerscholen voor zittenblijvers. In totaal namen 13 scholen deel aan deze proef. Daarnaast werden er twee regionale zomerscholen ingericht. De overheid stelt voor de zomers van 2015 en 2016 extra geld beschikbaar voor zomerscholen. De ambitie is om uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk aan zomerscholen op te zetten, zodat zoveel mogelijk leerlingen bereikt worden. In de schoolgids kun je nalezen of de school een zomerschool heeft ingericht voor zittenblijvers.

Meer info

Er zijn verschillende soorten zomerscholen. Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente stellen al geruime tijd een aanvullend lesprogramma voor leerlingen op om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. De door het ministerie gesubsidieerde zomerscholen voor zittenblijvers bestaan pas sinds 2013. Meer informatie over zomerscholen is hier te vinden: www.zomerscholenvo.nl.