Mag mijn kind twee keer op school zittenblijven?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 1 augustus 2022
De regels voor zittenblijven verschillen per school. Op sommige middelbare scholen mag een leerling maximaal één keer blijven zitten. Terwijl andere middelbare scholen twee keer zittenblijven toestaan. Ook in het basisonderwijs verschillen de regels per school. Maar een leerling moet de basisschool in ieder geval verlaten na het schooljaar waarin de leerling veertien jaar wordt. Wilt u weten of uw kind voor een tweede keer mag zittenblijven? Kijk dan in de schoolgids. Hierin staan de overgangsnormen en regels voor zittenblijven.

Regels voor zittenblijven verschillen per school

De regels voor zittenblijven verschillen per basisschool en middelbare school. Scholen mogen deze regels namelijk zelf opstellen door de onderwijsvrijheid (Art. 23 Grondwet). Zij zijn wel verplicht om deze regels te vermelden in het schoolplan en de schoolgids. De MR (medezeggenschapsraad), bestaande uit leerkrachten, ouders en soms leerlingen, moet instemmen met de vaststelling van de schoolgids (Art. 13 lid 1g Wms) en (Art.14 lid 1a Wms). Ook moet de MR instemmen met de vaststelling of wijziging van het schoolplan (Art. 10 lid 1b Wms).

Doubleren in het voortgezet onderwijs

Op veel middelbare scholen mogen leerlingen niet tweemaal binnen hetzelfde schooljaar doubleren. Ook is het vaak niet toegestaan een leerjaar over te doen als een leerling in het vorige leerjaar is blijven zitten. Maar dit beleid verschilt per school.

Er is geen maximum leeftijd waarop een leerling de middelbare school (vmbo, havo of vwo) moet verlaten. In het praktijkonderwijs mag een leerling in principe op school blijven tot en met het schooljaar waarin hij 18 jaar wordt (art. 8.7 lid 1 WVO 2020).

Meer weten over zittenblijven op de middelbare school? Lees dan: ‘De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs.’ 

Doubleren in het basisonderwijs

Op de basisschool blijft een kind vaak alleen zitten als de groepsleerkracht, intern begeleider en directie ervan overtuigd zijn dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. Veel basisscholen geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep.

Op sommige basisscholen geldt de regel dat een leerling maximaal een keer mag blijven zitten. Maar dit beleid verschilt per school.

Volgens de wet moet een leerling de basisschool in ieder geval verlaten na het schooljaar waarin de leerling veertien jaar wordt (Art. 39 lid 4 WPO).

Meer weten over zittenblijven op de basisschool? Lees dan: ‘De regels voor zittenblijven op de basisschool.’ 

Regels voor zittenblijven in de schoolgids

Wilt u weten wat de regels voor zittenblijven zijn op de school van uw kind? Raadpleeg dan de schoolgids. Middelbare scholen en basisscholen zijn namelijk wettelijk verplicht om de regels voor zittenblijven in de schoolgids te publiceren (art. 2.92 WVO 2020 en Art. 13 WPO ).

Meer artikelen over Overgangsbeslissing