Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een achterstand inlopen?

Geplaatst door OCO op 11 juli 2007

Sommige scholen geven leerlingen huiswerk of taken mee in de zomervakantie. Informeer goed bij de school wat de status is van deze thuisopdrachten.

Soms betekent dat het leerlingen na de zomervakantie op grond van hun ingeleverde taak alsnog te horen krijgen of zij al dan niet overgaan. Dit gebeurt voornamelijk in het voortgezet onderwijs. In andere gevallen is het huiswerk bedoeld als steuntje in de rug en is er geen consequentie aan verbonden. In beide situaties geldt overigens: een kind heeft behoefte aan rust en ontspanning. Even geen of zo min mogelijk deadlines en verplichtingen.

Praat met de docent over de inzet die school verwacht van het kind tijdens de vakantie. En hou zelf uw kind goed in de gaten: gedane afspraken moeten worden nagekomen. Maar de boog kan en moet niet elke dag gespannen zijn: ontspanning staat in de vakantie voorop.

Bron: Tien tips over overgaan en zittenblijven, Ouders & Coo