Hoe kan mijn kind alsnog overgaan of een leerachterstand inhalen?

Geplaatst door Rosalie Anstadt op 12 juni 2023
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of vallen de schoolresultaten tegen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht of klassenmentor van uw kind. Het liefst aan het begin of halverwege het schooljaar. Tijdens een gesprek kunt u uw zorgen uiten en samen een plan van aanpak maken, zodat zittenblijven of een leerachterstand misschien voorkomen kunnen worden. Zo kunt u bespreken of uw kind in aanmerking komt voor remedial teaching, een taak of een lente- of zomerschool. Uiteindelijk bepaalt de school of een kind blijft zitten.

Slechte schoolresultaten? Ga in gesprek met school!

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Vallen de schoolresultaten tegen? Of bent u bang dat uw kind niet zal overgaan? Wacht dan niet af tot de leerkracht of docent u oproept voor een gesprek, maar neem zelf contact op met school.

In het basisonderwijs kunt u een afspraak maken met de juf of meester, of bespreek uw zorgen tijdens een tien-minutengesprek. Is het 10-minutengesprek net geweest en heeft u uw zorgen niet kunnen uiten? Maak dan alsnog een nieuwe afspraak.

Op de middelbare school kunt u een gesprek aanvragen bij de klassenmentor van uw kind.

Middelbare school: kind toch laten overgaan met taak of zomerschool

Sommige middelbare scholen geven leerlingen een taak mee in de zomervakantie. Als zij de taak goed maken, kunnen ze soms alsnog overgaan naar het volgende leerjaar.

Er zijn ook middelbare scholen die een zomerschool organiseren. Een zomerschool is geen aparte school, maar een extra lesprogramma in de zomervakantie. Het programma biedt leerlingen een kans om alsnog over te gaan naar het volgende leerjaar, door alle leerstof van het huidige jaar te herhalen. Een zomerschool is voor leerlingen die dreigen te blijven zitten op slechts één of twee vakken.

Meer informatie over de zomerschool en een preventieve aanpak van zittenblijven? Lees dan: ‘Zittenblijven voorkomen door flexibeler overgangsbeleid en zomerschool.’

Basisschool: huiswerk en zomerschool

Basisschoolleerlingen met een leerachterstand krijgen soms ook huiswerk mee in de zomervakantie. Bijvoorbeeld teksten voor begrijpend lezen of rekensommen. Deze leerlingen hebben baat bij regelmatige herhaling en oefening van leerstof. Bovendien is zo de kans op kennisverlies in de zomervakantie kleiner.

Er zijn ook zomerscholen voor leerlingen in groep 3 tot en met 8. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de school van uw kind. U vindt hier ook informatie over op de website van Zomerschool Amsterdam.

Meer informatie over leerachterstand? Lees dan: ‘Mijn kind heeft een leerachterstand op de basisschool, wat nu?’ 

Meer artikelen over Ontwikkeling