Wat is een tussenvoorziening?

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 juni 2021
Een tussenvoorziening is een school die tussen voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs in zit. Voor leerlingen die op verschillende terreinen extra aandacht nodig hebben, is dit een goede plek. De tussenvoorzieningen zijn kleine scholen, met veel individuele aandacht en kleine groepen. Een leerling kan tijdelijk naar een tussenvoorziening gaan, als een soort tussenstap na de basisschool, of voor langere tijd.

Tussenvoorzieningen in Amsterdam

In Amsterdam zijn er 4 scholen die een brede tussenvoorziening hebben. Dit zijn de Apollo, de Tobiasschool, Hogelant en Iedersland. Daarnaast heeft het Metis Montessori Lyceum een speciale klas voor leerlingen met een Autisme spectrum stoornis als specifieke tussenvoorziening.

De overstap van basisonderwijs naar een tussenvoorziening

Als de basisschool denkt dat een tussenvoorziening de beste plek is voor een leerling, dan geeft de school dit aan bij het basisschooladvies. Er wordt een advies gegeven voor het schoolniveau, en apart voor de ondersteuning. Het advies tussenvoorziening is een advies voor de ondersteuning. Voor leerlingen met dit advies, geldt een aparte procedure bij de overstap. Dit geldt ook voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs gaan. Deze leerlingen melden zich vroeg aan bij de school, en hoeven niet mee te doen met de loting.

Overstappen vanaf een andere school voor voortgezet onderwijs

Een groot deel van de leerlingen op een tussenvoorziening gaat hier niet direct vanaf de basisschool naar toe, maar pas later. Zij zijn eerst begonnen op een praktijkschool, een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Als blijkt dat ze hier toch niet goed op hun plek zijn, kan gekeken worden of een tussenvoorziening een beter passende plek is. De plaatsing kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld voor een jaar, of een leerling kan er tot aan het behalen van zijn diploma blijven.

Niet eens met het advies naar een tussenvoorziening te gaan?

Wanneer een leerling het advies krijgt om na de basisschool naar een tussenvoorziening te gaan, is de ouder niet verplicht om het kind hier ook aan te melden. Het is mogelijk om mee te doen aan de reguliere loting en matching, en een school te kiezen op basis van het niveau-advies. Lastig hierbij is wel dat als de school waar de leerling vervolgens een plek krijgt aangeboden na onderzoek aangeeft de ondersteuning echt niet te kunnen bieden, het moeilijk is om op het laatste moment nog een passende plek te vinden. Het is daarom belangrijk om als ouder goed in gesprek te gaan met de basisschool om te vragen waarom ze denken dat een tussenvoorziening een goede plek is. Ook is het slim om eerst te gaan kennismaken met de nieuwe school. Zo kan een ouder zich een goed beeld vormen van de beste plek.

Meer artikelen over Externe hulp