Externe hulp


  • Wat is leerlingenvervoer?

    Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.
  • Wat is een tussenvoorziening?

    Een tussenvoorziening is een een school tussen voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs in. Tussenvoorzieningen zijn kleine scholen.

Toon meer artikelen