Wat meet de entreetoets?

Geplaatst door OCO op 2 juli 2010
De entreetoets voor groep 7 maakt samen met de entreetoetsen voor groep 5 en 6 en de eindtoets voor groep 8 (dé Cito-toets) deel uit van het leerling- en onderwijsvolgsysteem van Cito. De entreetoets meet hoe vaardig uw kind is op de belangrijkste onderdelen van het onderwijsprogramma. Als er onderdelen zijn waar uw kind moeite mee heeft of juist in voorloopt, dan kan de leerkracht de leerstof hierop afstemmen.
Let op: Cito schaft de Entreetoets na schooljaar 2022-2023 af. De E7-toets van Cito vervangt de Entreetoets.

Onderdelen

De entreetoets voor groep 7 bestaat uit drie onderdelen:

  • Taal
  • Rekenen-Wiskunde
  • Studievaardigheden

In de entreetoets voor groep 7 zitten zestien taken. Een taak bestaat uit vijfentwintig of dertig opgaven. Het afnemen van een taak kost een half uur tot drie kwartier. In totaal duurt het afnemen van de volledige toets vier tot zes dagdelen, maar scholen mogen de toetsen ook over een langere periode verdelen. De toets wordt eind groep 7 gemaakt, heel soms aan het begin van groep 8. Alle opgaven in de entreetoets hebben de meerkeuzevorm. Als alle taken gemaakt zijn, stuurt de school de antwoordbladen naar Cito. Daar worden de bladen door de computer nagekeken. Vervolgens maakt Cito de rapportage, die naar de school gezonden .

Kennismaking

Om de leerlingen te laten wennen aan het type opgaven van de toets heeft Cito kennismakingstaken gemaakt. Die zijn in een extra opgavenboekje opgenomen. De school oefent met deze taken een aantal dagen voordat de echte toets afgenomen wordt. Cito raadt het af om te oefenen met oude toetsen, omdat de uitslag dan minder betrouwbaar zou zijn. De vragen lijken op de vragen van Cito uit andere toetsen in het leerlingvolgysteem. Omdat de entreetoets belangrijk wordt gevonden, levert dit spanning op bij leerlingen, wat de score kan beïnvloeden. De kennismakingstaken hebben als doel om deze spanning te verminderen.

Ouderfolder van Cito

De ouderfolder van Cito met algemene informatie over de entreetoets en enkele voorbeelden van vragen uit de toets zijn hieronder als download beschikbaar.

Ouderfolder van Cito over de entreetoets (2013)

Meer artikelen over Blog